Ledige stillinger i Venstres stortingsgruppe

Venstres stortingsgruppe har vokst fra 2 til 9 representanter og vi har nå behov for flere ansatte. Har du lyst til å være med å jobbe for miljø, skole, velferd og verdiskaping?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi trenger flere folk for å løfte Venstre ytterligere. Til dette arbeidet trenger vi både politiske rådgivere og forsterkning av førstelinjetjenesten. Vi ønsker også å innføre en trainee-ordning for unge og/eller nyutdannede som ønsker erfaring.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha god kjennskap til politikk generelt og Venstres politikk spesielt. Søkere må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. For stilling som politisk rådgiver er det et krav om høyere utdannelse, men vi kan se bort fra dette kravet hvis du har relevant erfaring eller gode personlige forutsetninger for stillingen.

Politiske rådgivere må ha evne til å sette seg inn i og utrede kompliserte saker raskt og formidle kompliserte saksforhold videre.

Det er en fordel med erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press.

Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre videre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver.

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og kvinner oppfordres til å søke. Rådgiverstillingene vil medføre noe overtid; både kveldsarbeid og helgearbeid. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist er 12. desember 2013.

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til [email protected] eller med vanlig post til Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo.

Stillingsutlysning Venstres stortingsgruppe 2013

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**