Venstre sikret flertall for ungdommens fylkesting!

I gårsdagens formannskapsmøte sikret Venstre flertall for at det bør vurderes en fast ordning med ungdommens fylkesting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Aftenbladet rapporterer:

Stavanger Formannskap

Foto: Aftenbladet

Videregående skoler og kollektivtrafikk er viktige saker som angår ungdom. Slike saker er det fylkestinget som bestemmer over, argumenterte Per A. Thorbjørnsen (V) som fremmet forslaget. Det ble vedtatt mot 1 stemme fra Hilde Karlsen, uavhengig representant.

Stavanger bestemmer selvsagt ikke over fylkeskommunen. Saken som var oppe, var et lovutkast fra regjeringen som var ute på høring. Spørsmålet var om medvirkning fra ungdom bør lovfestes. Ja, mener formannskapet i Stavanger som består av byens viktigste politikere.

Ungdommens bystyre

Stavanger har allerede et Ungdommens bystyre. Hvor mye makt skal dette ha? Det ble det debatt om.

I forrige uke vedtok nemlig oppvekststyret i Stavanger følgende forslag fra Karina Helgesen Aase (H): “Det bør legges til rette for at medvirkningsorgan for ungdom for forslags- og innstillingsrett i enkelte folkevalgte organer. Dette være seg for eksempel i de kommunalstyrer som behandler saker av relevans for medvirkningsorganet. ”

Mot Frp og Sp

Det ble vedtatt mot Frp og Senterpartiet sine stemmer:

Bjarne Kvadsheim (Sp) mente at det å gi ungdom innstillingsrett bryter med demokratiske prinsipper, mente han.

Atle Simonsen (Frp) var enig:

– Da må vi ha sykepleiere og eldre i levekårstyret, idretts- og kulturutøvere i kulturstyret, utbyggere inn i kommunalstyret for miljø og utbygging. At ungdom skal få mer påvirkningsmakt enn andre grupper, er det ikke grunn til, sa han.

Blir ikke hørt?

– Ordføreren i Ungdommens bystyre sa i Aftenbladet den 29. oktober at de som ungdommer ikke føler seg tilstrekkelig hørt.

Det må vi ta på alvor. Oppvekstyret bestemte derfor sist at vi skal få til en tettere dialog med Ungdommens bystyre, sa Arnt-Heikki Steinbakk.

– Vi synes også det kan være på tide med en evaluering av hvordan dagens ordning med Ungdommens bystyre fungerer, fortsatte han og fremmet et oversendelsesforslag om det.

Erlend Jordal mente Aftenbladet hadde dårlig grunnlag for å slå opp at Ungdommens bystyre ikke blir hørt, når ankepunktet fra ordføreren i Ungdommens bystyre var at de ikke fikk alle bystyresakene til uttalelse, bare noen.

– Vil de ha alle sakene, kan de selvsagt få det, sa Jordal (H).

Les saken i Aftenbladet.

Relatert sak (SA): Vil ha eget fylkesting for ungdommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**