Viktig gjennomslag for kommunene

Dagens budsjettforlik på Stortinget betyr gjennomslag for kravet fra Venstre om å kutte statlige kutt i kommunene sine tjenester til de mest hjelpetrengende brukerne. -Det var Stoltenberg-regjeringen som opprinnelig foreslo kutt i statlige tilskudd til kommunene for brukere med stort hjelpebehov, sier fylkesleder Karl M. Buchholdt i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Regjeringen Stoltenberg foreslo i Statsbudsjettet å redusere innslagspunktet fra 80 til 77,5 prosent for statens dekning av tjenester til personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester fra kommunene. I tillegg foreslo de å heve innslagspunktet fra 975 000 til 1 010 000 kr. Det utgjør i praksis et kutt på ca 214 millioner kroner på landsbasis. – For Levanger og Verdal representerte de rødgrønnes kuttforslag 3 til 4 millioner kroner per år, forslaget ble videreført av de blå-blå, sier Buchholdt.

-Kuttet hadde de kommunene selv måttet dekke inn, enten ved å redusere tjenesteomfanget eller ved å kutte tjenester på andre områder, sier Buchholdt. — Dette viser at Venstre tar kommunenes situasjon på alvor, slik at det blir attraktiv å bo i Levanger og Verdal, mener Buchholdt.

Han mener at dette er et positivt budsjettforlik for regionen. — Kommunene får mer penger og industrien slipper kutt i CO2-kompensasjon for kraftkrevende industri slik Høyre-Frp-regjeringen foreslo, sier Buchholdt. — Dette vil styrke den viktige bedriften som Norske Skog er i regionen, avslutter Karl M. Buchholdt i Nord-Trøndelag Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**