Mer til jernbane

Vi i Ringsaker er ikke fornøyd med Norsk transportplan som ble
presentert i sommer. InterCity triangelet med dobbeltspor stoppet
foreløpig sør for Hamar. Det betyr at en kontinuerlig utbygging til
Lillehammer ble lagt på is og skjøvet fram i tid. Det er ikke gode
nyheter for Ringsaker, og det er ikke gode nyheter for miljøet.
Utbyggingshastigheten er for treg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Skal vi satse på framtida så må vi satse på transportløsninger som er
kollektive og miljøvennlige. En satsning på toget og jernbane er derfor
helt avgjørende. De fleste av oss er nok enige om at jernbaneutbygging
og opprusting av jernbanenettet i Norge har vært en forsømt nasjonal
oppgave i mange år. Stortingspolitikere har ønsket å «hælse hemmatt»,
og mange veiprosjekter i distriktene, særlig på Vestlandet, har blitt
prioritert i forhold til jernbane i de mest folkerike områdene. At det
tar lengere tid med toget mellom Oslo og Bergen i dag enn for 20 år
siden er en skam.

Ringnes Intercity

Foto: HA

Det er derfor gledelig at mellompartiene, Venstre og Kristeligfolkeparti, har fått til en styrkning av budsjettet når det gjelder jernbane. En større satsning på tog. 650 millioner ekstra til jernbanesatsing i tillegg til økningen på 100 millioner som regjeringen la opp til. Det er også lagt inn 100 millioner til planlegging av ytre Inter-City triangelet. Det vil for vår region bety raskere utbygging av dobbeltspor til Lillehammer. Det er svært viktig for Ringsaker.

Budsjett avtalen innebærer også enda bedre vilkår for el-biler. Leasing
av el-biler og kjøp/bytte av batterier fritas for moms. Transnova som
bygger ut infrastruktur og lade punkter for el-biler styrkes med 40
millioner kroner. Statsbudsjettet for 2014 har med dette en tydeligere
miljøprofil enn det regjeringspartiene la fram. Det lover godt for neste
budsjett som må bli mye bedre og tydeligere i denne retningen.
Regjeringen har ikke rent flertall i Stortinget og må derfor ha støtte
fra partier med tydeligere miljøprofil. Det gir Venstre en god mulighet
til å påvirke og gi framtidige budsjetter sterkere miljø profil.

For Ringsaker er det helt avgjørende at planlagt ny jernbanetrase blir
bestemt så fort som mulig. En usikkerhet om valg av trase vil medføre
stillstand i næringsutvikling, boligbygging og infrastruktur i de
områder som kan bli berørt av jernbanen. Disse områdene er også de mest
attraktive når det gjelder næring og boområder i kommunen. Den nye
kommuneplanen som nå skal ut på høring tar hensyn til dette.

Hvis prognosene slår til så vil vi bli om lag en million flere
mennesker i Norge de neste 15 år. Det er en formidabel befolkningsvekst
på få år. Vi ser nå hvordan dette påvirker blant annet sykehusene i
hovedstadsområdet der veksten er størst og raskest. Befolkningsveksten
har vært overraskende stor. Det byr på store kapasitetsproblemer. En av
de viktigste måtene å spre befolkningsveksten på geografisk er å bedre
samferdsel generelt, og kollektivtransport spesielt. Innlandet har plass
og ønske om å få flere innbyggere. Da er en snarlig og kraftig utbygging
av jernbanenettet nødvendig.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør mer av person- og godstrafikken over
fra vei til bane. Derfor haster det med en storstilt utbygging og
opprusting av hele Inter-City triangelet rundt hovedstaden. Kontinuerlig
og rask utbygging av triangelet Lillehammer, Halden og Skien med
dobbeltspor er en av de viktigste sakene for Venstre i denne
Stortingsperioden. Venstre er utålmodig og lover å være en pådriver for
miljøet og jernbanen framover.

Morten Andersen

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**