IDAG: Formannskapsmøte

Formannskapet i Eidsvoll har møte i formannskapssalen på rådhuset i Sundet, idag kl. 12.00. Kommunalsjef Lars Ludvigsen konstitueres som rådmann i Brynhild Hovdes sykefravær, frem til 13.12. Formannskapet skal også starte prosessen for ansettelse av ny rådmann. Oppdatert: Det kan bli oppvask om kjøp av korttidsplasser uten anbud. Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I tillegg til å konstituere rådmann, og starte prosessen med ansettelse av ny rådmann skal Handlingsplan 2014-2017 og budsjett for 2014 behandles.

Oppdatert: Det kan bli oppvask om kjøp av korttidsplasser uten anbud, og både FrP og KrF vil ifølge RB protestere på måten saken fremstilles i protokollen fra formannskapet. Les utdypende sak her.

Venstre har ikke representant i formannskapet. Hvem som er med i formannskapet ser du her.

SAKSLISTE:

PS 13/109 (13/3423) Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2014 – 2017

PS 13/110 (13/3418) Overordnet ROS-analyse for Øvre Romerike og Eidsvoll kommune

PS 13/111 (13/3354) Søknad om fritak fra politiske verv for resten av perioden – Anders Nordahl (H)

PS 13/112 (13/3406) Retningslinjer for gaver fra Eidsvoll kommune i forbindelse med markeringer av jubileer og andre arrangementer

PS 13/113 (13/3545) Konstituering som rådmann

PS 13/114 (13/3545) Ansettelse av rådmann

PS 13/115 (13/3229) Felles saksframlegg – Utredning av samarbeid innen barnevern i ØRU

PS 13/116 (13/263) Handlingsplan 2014-2017. Budsjett 2014

PS 13/117 Eventuelt

PS 13/118 Informasjon fra rådmannen

Du finner innkallelsen og sakspapirene til dagens møte her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**