IDAG. Møte i utvalg for næring, plan og miljø

Idag er det møte i Utvalg for næring plan og miljø i kommunestyresalen på rådhuset kl. 18:00. Utvalget skal behandle en rekke byggesaker, samt forslag til budsjett og handlingsplan. Venstre har ikke medlem i utvalget. Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hvem som er med i utvalget ser du her.

SAKSLISTE:

DS 13/209 (13/3106) Gbnr. 92/788 – Dal -Vedtak: – Oppføring av garasje – Godkjent

DS 13/210 (13/2693) Gbnr. 172/23 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje – Godkjent m/vilkår

DS 13/211 (12/1365) Gbnr. 62/13 – Eidsvoll -Vedtak: Søknad om igangsettingstillatelse – Godkjent

DS 13/212 (13/3030) Gbnr. 49/38 – Eidsvoll -Vedtak: – Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 13/213 (13/2750) Gbnr. 95/363 -Råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til tilbygg samt fasadeendring av bolig – Godkjent

DS 13/214 (13/3293) Gbnr. 96/554 – Råholt Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av bolig – – Godkjent m/vilkår

DS 13/215 (13/2681) Gbnr. 124/27 – Eidsvoll verk -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av hagestue, samt inst. glassveranda på eksisterende platting – Godkjent

DS 13/216 (13/2726) Gbnr. 93/193 – Dal – Vedtak: Søknad om oppføring av tomannsbolig – Godkjent

DS 13/217 (13/1232) Gbnr. 16/16 -Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av påbygg, fasadeendring og bruksendring – Godkjent

DS 13/218 (13/2406) Gbnr. 97/119, 120 og 211 – Eidsvoll verk – Vedtak: Etablering av døgnhvileplasser med servicebygg – Godkjent

DS 13/219 (13/2530) Gbnr. 10/23 – Eidsvoll -Vedtak:- Oppføring av tilbygg til bolig – Godkjent

DS 13/220 (12/879) Gbnr. 19/13 -Eidsvoll – Vedtak: Igangsettingstillatelse og endring av tillatelse til riving av eksisternede bolig og oppføring av erstatningsbolig – Godkjent

DS 13/221 (13/2477) Gbnr. 15/143 -Eidsvoll – Vedtak: – Oppføring av enebolig – Godkjent m/vilkår

DS 13/222 (13/2793) Gbnr. 16/123 – Eidsvoll -Vedtak: Søknad om tillatelse til plassering av nytt ventilasjonsaggregat på tak – Godkjent

PS 13/93 (10/2647) Søknad om endring av gitt rammetillatelse for Råholthøyden, gbnr 126/6

PS 13/94 (11/4251) Gbnr. 248/42 – Klage på vedtak vedr. avvisning av sak.

PS 13/95 (13/3090) Søknad om deling av Ørbekklykkja, gbnr. 189/12. Søker: Anne-Lise og Terje Østlund.

PS 13/96 (13/2771) Søknad om deling av Melby, gbnr. 237/1. Søker: Vidar Melby, Feiring

PS 13/97 (13/3351) Søknad om delingstillatelse etter jordloven på Brøhaug, gbnr. 194/8.

PS 13/98 (13/3264) Søknad om fradeling av festetomt på Flevik, gbnr. 243/2. Søker: Knut Harald Flesvik, Feiring.

PS 13/99 (09/1191) Søknad om konsesjon på Nordstuen Nedre Holtet, gbnr. 189/2 mfl. Søker: Ole Julsrud, Minnesund

PS 13/100 (13/263) Handlingsplan 2014-2017. Budsjett 2014

PS 13/101 Eventuelt

RS 13/43 (13/3220) Gbnr.179/60 – Eidsvoll -Vedtak – Søknad om fradeling av tilleggsareal – Godkjent m/vilkår

RS 13/44 (13/2832) Gbnr.95/602 – Råholt – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 13/45 (13/3112) Gbnr. 17/105 – Eidsvoll -Vedtak – Dispensasjon og tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

Innkallelse og sakspapirer til møtet i utvalget finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**