Vil pumpe millioner til norske gründere

I budsjettforliket fikk Venstre gjennomslag for at regjeringen skal vurdere en egen ordning for såkornfond som skal investere i inkubatorer og såkalte «teknologi-overføringsmiljøer» (TTO) frem til statsbudsjettet for neste år. — På denne måten bør flere penger blir stilt til rådighet for oppstartselskaper på et langt tidligere tidspunkt enn i dag, sier Venstres nestleder Terje Breivik, til nettstedet Digi.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det som i dag er den største bøygen for de som startet for seg selv, eller blir tatt gjennom nåløyet til inkubatorene, er tilgangen til kapital, sier Breivik.

Det som i dag er den største bøygen for de som startet for seg selv, eller blir tatt gjennom nåløyet til inkubatorene, er tilgangen til kapital, sier Breivik.
Foto: Bård Ek

Budsjettforliket innebærer i klartekst følgende: Regjeringen må presentere en løsning for hvordan inkubatorer eller andre miljøer som investerer i og fremhjelper oppstartvirksomheter, skal få tilgang til nok kapital. En av modellene Venstre har tatt til orde for, er å etablere et fond som investerer direkte i inkubatorer, og hvor det statlige fondet tar opp til 50 prosents eierandel.

Sikre kapital tidligere
– Flere har pekt på at det er i den tidlige og mest risikoutsatte fasen at kapitalen er knappest for oppstartbedrifter. Statens tidligere investeringer i såkorn-fond, gjennom en rekke regionale initiativer, har ikke vært tilstrekkelig for å sikre knoppskytingen fordi investeringene kommer for sent i verdikjeden, sier Terje Breivik til Digi.no.

Les hele saken på nettstedet Digi.no.

— Den store forskjellen på dagens såkorn-fond og det vi foreslår, er at dette kommer enda tidligere enn dagens investeringer. Det som i dag er den største bøygen for de som startet for seg selv, eller blir tatt gjennom nåløyet til inkubatorene, er tilgangen til kapital, sier Breivik, som vil stille statlige midler til råde for TTO-er og inkubatorer.

Må utredes
Hvordan dette skal skje må utredes, skriver Digi.no, og Venstre har tidligere tatt til orde for at staten stiller opp med inntil 100 millioner kroner i kapital til hver enkel inkubator, men da etter en grundig investeringsvurdering. Men om det er denne eller andre modeller som blir valgt, vil regjeringen komme tilbake til.

Les også: Venstres 40 tiltak for nye bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**