Fellesmøte mellom Omsorgs- og Oppvekstutvalg

I dagens fellesmøte mellom Omsorgs- og Oppvekstutvalget skulle IOP og IP stå i fokus, i tillegg til Virksomhetsplanen for de kommende år. Naturlig nok ble møtet imidlertid også farget av Fylkesrådets forslag om nedskjæringer i videregående skole. Maria Serafia Fjellstad markerte Venstres standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Harstad Tidende

Dagens møtevirksomhet var flerdelt. En grundig gjennomgang av hva begrepene IOP (individuell opplæringsplan) og IP (individuell plan) sto for, hvilket lovverk de hadde sitt opphav i, og hvordan bruken og organiseringen var i Harstad var første tema. Slik oppnådde man i allefall en større forståelse av både lovverket og praksisen. Harstads vedtatte profesjonalisering av koordinatorkorpset synes i allefall å være et godt virkemiddel for å bidra til at de individuelle planene også i praksis er nyttige og sikrer framdrift mot brukerens mål.

Utvalget fikk også i møtet lagt på bordet er ferskt forslag til uttalelse fra Omsorgsutvalgets leder Kjetil Bjørkelund. Særskilt Maria Serafia Fjellstad mente utkastet bar preg av å være for uferdig, og behøvde både språklig redigering, samt justeringer innholdsmessig før det kunne vedtas. Etter engasjert debatt blant mange som ønsket å opprettholde et bredere tilbud her i Sør-Troms fikk man satt ned en redaksjonskomité som nettopp kunne ta hånd om ferdigstillelse. Blant annet er Venstres representant med i denne komitéen. En uttalelse er dermed å forvente i løpet av kvelden. Venstre var det første blant partiene som kom med en egen uttalelse i denne saken. Denne ble oversendt Fylkesrådet allerede mandag 11.11, og var å finne i Harstad Tidende 13.11.

Utvalgene behandlet også Virksomhetsplanen 2014-2017. Dette var en første gjennomgang av budsjett og prioriteringer i budsjettet. Alle partiene kommer nok med sine innspill opp mot kommunestyremøtet i desember. Venstre gav i møtet uttrykk for at de også i år kom til å forsøke sette fokus på forebyggende helse, i tillegg til den felles førsteprioriteringen flere av partiene har om å finne finansiering til de siste rommene på nye Bergsodden sykehjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**