Hvilke rettigheter har en rusmisbruker?

Hvem kan svare på det?
Spørsmålet er i alle fall berettiget, da man stadig ser at rusmisbrukere blir oversett, ja faktisk sett ned på, også av rettssystemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Mange har sikkert stilt spørsmål om hvorfor unge friske intelligente mennesker, kan falle utenfor på en slik måte. Hvorfor blir de rusmisbrukere, til tross for alle advarsler, og opplysninger om faren ved å prøve stoff den ene første gangen?

Ingen kan vel gi noe eksakt svar på det, men det er nå en gang slik at mange på en måte ofte faller ut. De faller ut av vennegjengen, de faller fra i videregående skole, ja de faller ut av det sosiale nettverket som alltid har vært der.

Og så er det noen som faller utenfor på grunn av misbruk i barndommen. Og da snakkes det om seksuelt misbruk. Ofte er de misbrukt av noen de kjenner og kanskje også hadde stor tillitt til. Og alt blir tiet i hjel, enten på grunn av skam, eller sterke trusler fra overgriperne.

Det er stort sett ingen som fanger dem opp, bortsett fra rusmiljøet.
Der blir de fanget i et nettverk styrt av personer med sterke økonomiske ressurser.
For det er jo slik at rusmidler må finansieres til en første gangs omsetning.

Men så, nå begynner helvete for dem som er fanget som misbrukere.
De må ha stoff, for en hver pris. Uten penger så må det forbrytelser til, for å finansiere eget forbruk. Slik styrer de kyniske toppene i dette hierarkiet, hele rusmiljøet.

De som blir fanget i dette miljøet, ender ikke bare opp som rusmisbrukere, men også som vinnings kriminelle. De aller fleste har kanskje sonet en håndfull dommer for vinningsforbrytelser før de er blitt 25 år. De har startet en kriminell karriere.

Det hender selvsagt at noen kommer seg ut av dette helvete, de har vært igjennom i ungdomsårene. Andre trenger litt lengre tid, men noen igjen ender sitt liv i ung alder på grunn av overdose.

Men så tilbake til spørsmålet i overskriften.
Ved rehabilitering kommer det som sagt fram at årsaken til rusmisbruk for noen, har sin årsak i at de har blitt utsatt for overgrep i barndommen.

Dersom de velger å ta opp å forfølge en slik sak, hvilke rettigheter har de da?
Vil rettssystemet ta dem på alvor, all den tid de selv har flere dommer på seg?
Eller blir de sett ned på, og tråkket ned i søla på nytt?

Det er mange spørsmål her som er vanskelig å finne svar på?
Men en klar tendens er, at de fleste gir opp på veien, nettopp fordi de møter så mange fordommer.

Konsekvensen av dette er flere rusmisbrukere, og verst av alt, overgripere går fri.

Det er kanskje på tide at vi ofrer alle disse menneskene, som av en eller annen grunn er kommet så skeivt ut i livet sitt, den oppmerksomheten og medmenneskelighet det trenger.

Vardø den 20. november 2013

Terje Soløy
varaordfører i Vardø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**