Må ikke sperres inne uten dom

Venstre vil ikke ha lukkede asylmottak i Bergen eller andre steder, sier Erlend Horn (V) til BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Asyls flytning immigrasjon

Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

Flere opposisjonspolitikere reagerer på utspillet om at Bergen skal be staten om et lukket asylmottak.

– Loven er lik for alle, sier Horn, som sitter i bystyret for Venstre.

Tidligere denne uken rykket lederen i Bergen FpU, Christian Haugen, ut i BA og ba Bergen kommune ta kontakt med staten for å få opprettet et lukket asylmottak i Bergen.

I Venstre blir forslaget avvist.

Fortgang i asylprosessene
– Det vi har avtalt med regjeringen, er en differensiering mellom integreringsmottak og retursentre, slik at vi kan bruke ressursene bedre og få fortgang i asylprosessen, sier Horn til BA.

– Innenfor dagens lovverk er det anledning til å fengsle personer som utgjør en trussel, eller som for eksempel ikke overholder meldeplikten. Ut over det forventer vi at regjeringen og byrådet i Bergen ivaretar grunnleggende prinsipper i rettsstaten, sier han.

– Loven er lik for alle, og ingen skal settes i fengsel uten at de er dømt til frihetsberøvelse etter de samme lovene som gjelder for alle, mener Horn.

Les hele saken på side 16 i Bergensavisen torsdag 21. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**