Maritim linje ved Sandnessjøen videregående skole

Ut fra kjennskap om problematiske forhold innenfor maritim sektor, med mangel på sjøfolk både for hurtigbåt og ferjedrift, var Venstre et av de partiene som ivret mest for opprettelse av maritim linje i Sandnessjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkesrådet bestående av AP, Høyre og KRF foreslår denne nedlagt. Er det da slik at man har dekket behovet? Nei. Behovet er der. Målet var å se sammenheng mellom næringslivets behov, samarbeide med næringslivet og gi aktiv veiledning av ungdom. Linjen har sin eksistensberettigelse! Vi må arbeide i takt med det næringslivet etterspør! Å utdanne ungdom til arbeids- og næringslivet i Nordland må være et mål i seg selv. Venstre mener at det ikke foreligger vektige grunner for nedleggelse av linjen, heller tvert imot. I vårt alternative forslag til budsjett og økonomiplan vil vi be om at linjen opprettholdes. Det er da også merkelig at man fra rådets side ikke kommuniserer med egne partifolk — nå etter at budsjett og økonomiplan er vedtatt av fylkesrådet — kommer først posisjonspolitikere på banen. Tips til posisjonen: Inndekning er det ikke vanskelig å finne. Ved å redusere antall fylkesråd med 1, til det normale antall d.v.s. 5 — slik det var før samarbeidet mellom AP,Høyre og KRF ble en realitet, kan en hel skoleklasse opprettholdes.

Nordland Venstres fylkestingsgruppe
May Valle
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**