Norconsult om Vilberg: – Bygg nye skoler!

Eidsvoll kommune engasjerte firmaet Norconsult for å utrede behovet for investeringer i skolene på Vilberg, eller alternativer til dagens skole. Tirsdag ble konklusjonen klar: Det bør bygges to nye skoler. Til erstatning for både barneskolen og ungdomskolen. Venstre er fornøyd, og forventer at arbeidet settes igang raskt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tirsdag fikk Utvalg for oppvekst og levekår presentert konklusjonen fra Norconsult, og denne står gjengitt både i Romerikes blad (RB) og EUB idag. Skolene er klare for riving, og det bør bygges nye skoler til erstatning både for Vilberg barneskole og Vilberg ungdomskole.

Romerikes blad omtaler Venstre og Kjersti Almåsvold for sin langvarige kamp for ny skole: “Kjersti Almåsvold (V) er en av politikerne som har engasjert seg sterkest for elevenes hverdag. – Det er ingen hemmelighet at skolene i Vilbergområdet overhodet ikke holder mål i forhold til inneklima. Norconsult beskriver realiteten tydelig, og det gir grunnlag for bred politisk enighet om å gjøre noe med dette raskt, sier Almåsvold.”

Da Utvalg for oppvekst og levekår skulle følge opp skolestrukturutvalgets arbeid i starten av 2013 var Venstre klare på at å bygge ny skole for å erstatte Vilberg barneskole var Venstres hovedmål.

Ap støtter Venstre
I dagens oppslag i RB sier i Utvalg for oppvekst og levekår, Astrid Ekornholmen (Ap) at hun nå er enig i at det bør bygges nye skoler. Til RB sier hun: “Vi får vel rive og bygge nytt. Det er viktig å være klar over at vi har dårlig tid på oss.”

Dermed følger hun opp partifelle og ordfører Einar Madsens høyttenkning i EUB tidligere i år. 04.mai hadde EUB en artikkel med overskriften “Vil vekk fra trafikkfarlig område”. Der tok ordføreren til orde for å flytte Vilberg barneskole, og begrunnet det med trafikksikkerhetssituasjonen rundt skolen.

Dette var bare 5 dager etter at resten av kommunestyret med ordføreren i spissen stemte ned et forslag fra Venstre om nøyaktig det samme. – Ordføreren har frekkhetens nådegave, konstaterte Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

Venstre oppfattet likevel kommunestyremøtet 30.april som en seier. For første gang skulle ny skole på Vilberg utredes. Da Skolestrukturutvalget begynte sitt arbeid stod ikke engang Vilberg på prioriteringslisten.

Motstand mot Venstres syn
har det vært hele tiden. Aps Vidar Mohn kritiserte i et innlegg i EUB 11.mai Venstre for å ville legge føringer for konsulentselskapets utredningsarbeid om Vilberg. Og fikk svar av Knut Bakkehaug 28.mai.

Heller ikke EUB har vært spesielt opptatt av å synliggjøre Venstres kamp for bedre læringsmiljø på Vilberg. 12.september i år intervjuet lokalavisen eiendomseksperter som mente tomten der dagens skole ligger ville ha lav verdi. Avisen mente Venstre hadde finansiert sitt forslag om ny skole med inntekter fra salg av tomten der skolen idag ligger. Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug begrunnet i et innlegg 24.09 hvorfor dagens bygninger ikke er egnet, og hvorfor både elever og lærere fortjener et bedre læringsmiljø.

Vinner Venstre lang kamp for Vilberg?
Allerede før valget i 2011 tok Kjersti Almåsvold og Knut Bakkehaug i et intervju i RB til orde for å bygge ny skole på Vilberg. Venstre foreslo i budsjettet for 2013 og langtidsplanen 2013 — 2016 å lånefinansiere bygging av ny barneskole til erstatning for dagens Vilberg barneskole. Nå kommer kanskje resten av kommunestyret etter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**