Manglende dialog rundt MO-sentrene

De planlagte MO-sentrene for rusavhengige skaper naturlig nok mye debatt, engasjement og usikkerhet for nærmiljøene de skal plasseres i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn3

Foto: Mathias Fischer

I september holdt sosialbyråd Dag Inge Ulstein en pressekonferanse der han blant annet avslørte hvor de lenge planlagte sentrene i Årstad og Fana skulle lokaliseres. Dette gjorde han uten å gå i dialog med beboerne først, og det har dessverre ført til at disse helt nødvendige sentrene for en av byens svakeste grupper har kommet skjevt ut allerede.

Venstre støtter plasseringen av MO-sentrene både på Wergeland og Nesttun. Dette gjør vi fordi et slikt tilbud er nødt til å ligge ved nødvendig infrastruktur for å nå brukerne. I tillegg er det viktig at rusavhengige får et lavterskeltilbud i nærheten av der de bor, ikke bare i sentrum.

Vanskelig å finne lokaler
Det har også vist seg svært vanskelig å finne andre egnede lokaliteter i disse bydelene, og for hver måned eller år som går uten at Bergen har et tilstrekkelig godt tilbud for rusavhengige er tid vi ikke har hvis vi skal bedre deres liv. Samtidig har vi stor forståelse for den usikkerheten og frykten dette medfører. Det er bare å se på noen av de russcenene som utspiller seg utenfor Strax-huset på Laksevåg. Dessverre insisterer fortsatt byrådet på ikke å opprette brukerrom der inntak av narkotika kan foregå på en tryggere måte som redder liv og øker verdighet.

Men i tillegg til ikke å innføre helt nødvendige livreddende tilbud som reduserer åpne russcener, kan det virke som om byråden ikke har forstått viktigheten av god kommunikasjon med områdene slike tilbud blir lagt til. For det første burde han av respekt for nærmiljøet spurt dem om hva de mente før avgjørelsen ble fattet.

I ettertid vet vi om motforestillingene, og det er selvsagt ikke gitt at disse hadde vunnet frem på forhånd. Men da hadde man i det minste informert og forberedt innbyggerne på en bedre måte, og skapt en helt annen legitimitet for avgjørelsen. I tillegg kunne det jo tenkes at nærmiljøet hadde noen gode ideer og innspill det var verdt å lytte til. I fortsettelsen bør byråden legge vekt på hvordan MO-senteret kan ta hensyn til disse motforestillinger, men det sier dessverre sitt at det planlagte informasjonsmøte 4. desember er lagt til Rådhuset i sentrum, ikke på Nesttun.

Erlend Horn
Gruppeleder for Venstre i bystyret

Innlegget sto på trykk i Fanaposten fredag 22. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**