Kommunestyret opprettholdt åpenhet i kontrollutvalget

12.11 ble kommunestyret orientert om at vedtaket fra 17.09 om full åpenhet om kontrollutvalgets sakspapirer, var omgjort i formannskapet. Grunnen var at vedtaket var for vanskelig å gjennomføre, ifølge administrasjonen. Venstre og FrP fikk i fellessskap opprettholdt vedtaket – inntil videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Som vi skrev 12.11: “Kommunestyret vedtok 17.09 Venstres forslag om enklere tilgang til sakspapirer fra kontrollutvalget. Sakspapirer skal nå legges ut på hjemmesiden, bestemte kommunestyret. Rådmannen mener dette blir for vanskelig, og ber kommunestyret gjøre om vedtaket. Formannskapet er enig. ”

Venstre fikk til et enstemmig gjennomslaget for åpenhet i kommunens kontrollutvalg som i kommunestyret 17.september. Venstres forslag som ble vedtatt var at innkallelser, sakspapirer og referater «.. skal være tilgjengelig for allmennheten, på kommunens hjemmeside på den elektroniske møtekalenderen under fanen Kontrollutvalget.»

I kommunestyret 12.11 kritiserte Venstres Knut Bakkehaug formannskapets vedtak, og Finn Terje Tønnessen (FrP) var enig i at et vedtak gjort av kommunestyret ikke kan overprøves av formannskapet. Derfor står vedtaket i samsvar med Venstres forslag (se over) foreløbig ved lag.

Imidlertid er oversikten over møtedatoer i kontrollutvalget fjernet fra kommunens elektroniske møtekalender. Og sakspapirer, innkallelser og referater legges ikke ut – fordi det visstnok er for vanskelig å få til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**