Prisforskjeller på skoledrift skal analyseres

12.november behandlet kommunestyret sak 13/92 (13/1244) Tilstandsrapport 2012 – 2013 for grunnskolen i Eidsvoll. Venstre foreslå å finne ut hvorfor noen av skolene er dyrere i drift enn andre. FrP støttet Venstres forslag, og bidro til at det ble oversendt Utvalg for oppvekst og levekår, for videre behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug fremmet dette forslaget i kommunestyret:

“For å kunne sette inn rett tiltak på rett sted er det viktig å finne ut hva som gjør at noen skoler er dyrere i drift enn andre. Skolestrukturrapporten viste at det er forskjeller i hva de ulike skolene i Eidsvoll koster i drift.

Det skal iverksettes en analyse for å finne ut hva som er “kostnadsdriverne” som bidrar til de ulike driftskostnadene ved skolene i Eidsvoll.”

Les mer om bakgrunnen for forslaget her.

I debatten sa FrPs gruppeleder Finn Terje Tønnessen at forslaget var godt, selv om det ikke hadde noe direkte med Tilstandsrapporten for skolene å gjøre. Han ba derfor om at forslaget ble oversendt Utvalg for oppvekst og levekår. Kommunestyret vedtok enstemmig å oversende Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**