Venstre krever utsettelse av skolestruktursaka

Fylkestingsgruppa krever utsettelse av skolestruktursaka. Fylkesrådets løp er en uverdig og umulig saksbehandling på fylkeskommunens viktigste tjenesteområdeområde, mener Roar Sollied i en pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Troms Venstres fylkestingsgruppe krever behandlingsutsettelse av tilbuds- og skolestruktursaka. – Tolv dager høringsfrist er uhørt når det dreier seg om en rekke skolestednedleggelser, og selv forslagene i tilbudsstrukturen vil være irreversible ettersom det vil redimensjonere planlagte skolebygg, sier gruppeleder Roar Sollied. Venstre har ikke lenger plass i Utdanningskomiteen etter omrokeringen i oktober, men vil likevel framsende forslaget til komiteen for vurdering foran plenum.

Troms Venstre mener at det praktisk talt må ha vært umulig for fylkesrådet å forholde seg til alle hasteinnspillene før innstilling ble avgitt, og det kan virke som om man aldri har hatt reell vilje til å høre på innspill. Dermed overlater man jobben til fylkestingsrepresentantene både i posisjonen og opposisjonen. -Dette er en fullstendig uverdig og umulig saksbehandling på fylkeskommunens viktigste tjenesteområde, sier Roar Sollied.

Venstre vil kreve lovlighetskontroll hvis saka blir kjørt som planlagt.

Venstres forslag til Utdanningskomiteen i

Sak 95/13 Justering av tilbuds- og skolestrukturen

Høringsfristen på 12 dager er altfor kort for at berørte parter skal kunne gi tilbakemeldinger og fremme forslag til alternative løsninger, og ikke minst for at Fylkesrådet skal kunne vurdere innspillene før innstilling avgis. Dette er særdeles viktig når struktureringsforslaget også innbefatter permanent nedlegging av en rekke skolested. Fylkestinget ber derfor Fylkesrådet utrede tilbudsstrukturen nærmere og utsette skolestedsstrukturen til marsmøtet.

Roar Sollied, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**