IDAG: Møte i formannskapet

Formannskapet i Eidsvoll har møte i formannskapssalen på rådhuset i Sundet, fra kl. 18.00. Blant sakene som skal behandles er budsjett for 2014 og handlingsplan, sak om innføring av eiendomsskatt i Eidsvoll – og kommuneplanens arealdel. Husk at møtet er åpent for publikum. Se saklisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oversikt over formannskapets medlemmer finner du her. Formannskapet ledes av ordfører Einar Madsen (Ap). Venstre er ikke representert i formannskapet.

SAKSLISTE:

PS 13/119 (12/1392) Utvikling og drift av Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn

PS 13/120 (13/3403) Retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp – barnetrygd

PS 13/121 (08/1186) Forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2014 – Høring og utleggelse til offentlig ettersyn

PS 13/122 (12/3113) Avvikling av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS

PS 13/123 (09/2530) Drøftingsdokument fra plansamarbeidet i Oslo og Akershus – Høring

PS 13/124 (13/3594) Innføring av eiendomsskatt i Eidsvoll

PS 13/125 (13/263) Handlingsplan 2014-2017. Budsjett 2014

PS 13/126 Eventuelt

PS 13/127 Informasjon fra rådmannen

Du finner innkallelse og saksdokumenter her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**