Velkommen til årsmøte i Grünerløkka Venstre

Torsdag den 28. november er det årsmøte i Grünerløkka Venstre. Der skal vi blant annet velge nytt styre. Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Sted: Bydelsadministrasjonen på Grünerløkka. Tid: 1900-2100.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

Venstre er alltid foran sin tid, og arrangerer årsmøte for 2014 allerede i 2013. På årsmøtet vil vi blant annet velge nye tillitsvalgte i laget og diskutere aktuelle politiske saker. Vi har vært så heldige å få Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, vara til stortinget, sentralstyremedlem i Venstre og ikke minst medlem i Grünerløkka Venstre, til å innlede til debatten.

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Sted: Bydelsadministrasjonen på Grünerløkka.
Tid: 1900-2100.

Ring lokallagsleder (enn så lenge) Marit Kristine Vea (tlf. 977 23 431) om du ikke finner fram.

Saksliste

ÅM 01/14 KONSTITUERING
01.01 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.02 Velge møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
01.03 Godkjenne antall stemmeberettigede deltagere

ÅM 02/14 ÅRSBERETNING
02.01 Behandle styrets årsberetning for 2012

ÅM 03/14 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet.
Frist: Lørdag 23. november 2012
Kan sendes til: [email protected]

ÅM 04/14 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN
04.01 Diskutere aktuelle politiske spørsmål og behandle evt. forslag til uttalelser
04.02 Politiske markeringssaker i bydelen
04.03 Forslag til møter og aktiviteter i 2014
04.04 Saker til Oslo Venstres årsmøte for 2014

ÅM 05/14 VALG
05.01 Velge bydelslagsleder, to bydelslagnestledere, 4 styremedlemmer og 4 eller flere varamedlemmer
05.02 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte
05.03 Velge lokal valgkomité

Valgkomiteens innstillinger vil bli sendt ut på epost før møtet.

ÅM 06/14 AVSLUTNING

Etter møtet blir det anledning til å fortsette diskusjonen på et serveringssted i bydelen.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**