Vellykket temamøte om sosialliberalisme

Nærmere 25 meget engasjerte medlemmer møtte opp kveldens temamøte hvor vi satte fokuset på sosialliberalismen og frihetsidealet. Innleder var statsviter og førsteamanuensis ved UiS, Svein Tuastad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Svein Tuastad innleder for Stavanger Venstre

Foto: Stavanger Venstre

Tuastad startet med å dra gjennom den historiske utviklingen av liberalismen og gikk deretter videre inn i hva som skiller høyre- og venstreliberalismen. Frihetsidealet ble også behørig gjennomgått og diskutert.

Det var et stort engasjement blant de vel 25 oppmøtte Venstre-medlemmene, og sjelden har nok en innleder blitt utfordret med så mange spørsmål på en gang. Både erfarne og nye medlemmer var tilstede, og spesielt lot de seg rive med når Tuastad bad publikum om “hjelp” til å rangere hvordan følgende fem saker ville blitt plassert i en “versting-liste” fra et sosialliberalistisk ståsted:

•Fastlegers reservasjonsrett mot abort
•Regulert alkoholsalg/vinmonopol
•Rituell omskjæring av guttebarn
•Statlig fordelsbehandling av kristnendommen som religion
•Snøscooter-kjøring i utmark

Temamøte Sosialliberalisme Stavanger Venstre Svein Tuastad 5

Foto: Stavanger Venstre

Siste ord i de sakene ble garantert ikke sagt ikveld, og det var heller ikke målsetningen. Formålet med temamøtet var å bli mer kjent med sosialliberalismen fra et filosofisk og ideologisk ståsted, til ettertanke og ballast i videre politisk arbeid.

Temamøte Sosialliberalisme Stavanger Venstre Svein Tuastad 4

Foto: Stavanger Venstre

Arbeidsutvalget og styret i Stavanger Venstre takker alle for oppmøtet, og ønsker velkommen igjen til neste temamøte som avholdes tirsdag 28. januar kl 19.00. Da setter vi fokuset på tigging som fenomen, og vil behandle temaet både fra et historisk, human-etisk og dagsaktuelt lys. Mer informasjon vil komme på våre hjemmesider (og Facebook) i løpet av desember. Inntil da er det bare å sette av datoen i kalenderen.

PS: Odd Einar Dørum kommer. Kommer du? 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**