Et godt budsjett for Skedsmo

Venstre kom i går kveld til enighet med Ap, SV, KrF og Sp om Skedsmo-budsjettet for 2014. — Dette er et godt budsjett som viderefører de viktige satsingene vi har satt i gang innenfor skole og helse, og som bidrar til ytterligere løft for kultur, næringslivstiltak og byutvikling, sier varaordfører Boye Bjerkholt (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Budsjett

Foto: A. Wahl

I rådmannens forslag til budsjett er tidligere investeringsløft med omsorgsboliger i Lillestrøm, skole og barnehage på Bråtejordet og hall på Slora videreført. I tillegg styrkes hjemmetjenesten og forebyggende helsearbeid, og dette har blitt styrket ytterligere i budsjettavtalen mellom flertallspartiene. Partiene har også funnet rom for å styrke tiltak for barn med særlige behov og styrking av tilbudet til minoritetsspråklige barn og elever.

For å sikre at arbeidet med hall, park og ny gangbro på Slora-området, bevilges det ytterligere 10 millioner til opprydding av gammel forurensning i grunnen.

— Slora-området skal bli en grønn perle for hele Strømmens befolkning. Strømmen trenger sårt både hallkapasitet og et attraktivt parkområde med gode adkomstmuligheter. Da kan vi ikke la et så sentralt område som Slora ligge brakk pga. gammel forensning. Vi er nødt til å rydde opp, og det gjør vi nå, sier Bjerkholt.

I budsjettet er det også lagt inn midler som sikrer at gratisprinsippet blir gjeldende også på Slorahallen, slik at barn og unge under 17 år får gratis bruk av hallen på hverdager.

Andre satsinger innen kultur og idrett er nytt ishockeyvant på Skedsmo ishall, stupetårn på Nebbursvollen, økt vedlikehold av svømmehallene og styrking av det kulturfaglige arbeidet på Lillestrøm Kultursenter.

Det omforente budsjettforslaget fra V, Ap, SV, KrF og Sp bygger på rådmannens forslag til vedtak og legges nå ut til offentlig ettersyn som formannskapets innstilling til kommunestyrets budsjettbehandling. Endelig budsjett vedtas i kommunestyret den 11. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**