Feil fra Frølich om Bybanen

I BTs debatt om Bybanen kom Høyres representant med en rekke oppsiktsvekkende påstander, som det er nødvendig å arrestere ham på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn Bybanen 1

Foto: Rundholt

Onsdag 27. november var jeg i debatt med Høyres Peter Christian Frølich om valg av trasé for Bybanen nordover fra sentrum. Høyre har etter iherdig jobbing fra Frølich gitt sin støtte til det såkalte tunnelalternativet, hvor det skal bygges undergrunnsstopper i sentrum og banen skal sendes i tunnel nordover til Sandviken. Venstre har tatt til orde for at banen heller bør gå mest mulig langs det eksisterende gatenettet, blant annet der riksvei 585 i dag ligger langs Bryggen, som er det fagetaten anbefaler.

I denne debatten kom Høyres representant med en rekke oppsiktsvekkende påstander, som jeg mener det er nødvendig å arrestere ham på.

Mistillit til fagfolk
For det første kan det virke som om Frølich ikke har tillit til fagfolkene i den administrasjonen Høyre selv styrer. Kommunens ingeniører og eksterne konsulenter har på oppdrag nettopp fra den byregjeringen Høyre leder, laget en grundig analyse av de forskjellige alternativene for Bybanen. I debatten fikk jeg servert påstanden om at Venstre har «slukt rått det som kommer fra fagetaten». Det er verdt å løfte litt på øyenbrynene når representanter fra byrådspartiene ytrer mistillit mot kompetansen til sine egne fagfolk, særlig når de gjør det uten å vise til eventuelle utredninger som skulle vise det motsatte.

Frølich mener også at den faktiske reisetiden for passasjerene ikke er en relevant faktor som vi politikere trenger å ta med oss når vi skal bestemme hvor Bybanen skal gå. Bare kjøretiden til selve vognene er viktig, skal vi tro Høyre. Dette er en underlig forståelse av trafikk. For meg som kollektivreisende er det ikke interessant hvor lang tid banen bruker fra stasjon til stasjon, men hvor lang tid det tar å komme meg fra A til B. Fagfolkenes analyser viser at den tiden Bybanen sparer på å gå i tunnel gjennom sentrum, er tid passasjerene mister på å gå til og ned i undergrunnsstopp. Står du ved Telegrafen og skal ta Bybanen, må du først ned fire etasjer med rulletrapper, om Høyre får det som de vil. Selvsagt må tiden du bruker på det, regnes med.

Høyre feilinformerer om kjøretid
Skulle vi likevel si at reisetiden ikke spiller noen rolle, og holde oss til kjøretiden til selve banen, er Høyres representant fortsatt ute og kjører når han påstår at forskjellen mellom Venstres forslag og Høyres forslag er syv minutter, eller som Frølich kaller det, «et kvarter om dagen». Det riktige svaret er toppen fire minutters forskjell, og det er bare dersom vi later som om tiden passasjerene bruker opp og ned av undergrunnsstoppene ikke skal telle med — og det er selvsagt sprøyt. De fleste partiene og fagfolkene er nemlig enige om å velge raskeste veien fra NHH til Åsane. Enten har ikke Frølich forstått hva som er fagetatens anbefaling og Venstres foretrukne løsning, eller så farer han med usannheter. Jeg vet ikke hva som er verst.

Til slutt kommer vi til kostnadene. Høyre går inn for en løsning som er opp mot 2,7 milliarder dyrere enn fagetatens innstilling. Prisen hopper altså fra under 6 milliarder til over 8. Tar vi høyde for at også Venstre har vært positive til tunneler som kan gjøre Bryggen bilfri og skåne Ytre Sandviken for trafikk dersom det lar seg gjøre, er vi likevel oppe i en ekstra-regning i milliard-klassen.

Vel er Venstre et liberalt parti, men vi har ikke samme liberale holdning til skattebetalernes penger som Høyre tydeligvis har fått i det siste.

Erlend Horn, gruppeleder for Venstre

Du kan også lese innlegget hos Bergens Tidende her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**