Ostetoll: Friere handel og forutsigbare rammebetingelser

Venstre ønsker både en friere og mer rettferdig handel og forutsigbare rammebetingelser for norsk landbruk. – Vi var imot ostetollen da den ble innført. Tollsatsene må ned over tid, men det er samtidig helt avgjørende å gi landbruket og matindustrien langsiktighet for å sikre lønnsomhet, understreker leder Trine Skei Grande og næringspolitisk talsmann Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Tollsatsene må ned over tid, men det er samtidig helt avgjørende å gi landbruket og matindustrien langsiktighet for å sikre lønnsomhet, understreker Farstad.

– Tollsatsene må ned over tid, men det er samtidig helt avgjørende å gi landbruket og matindustrien langsiktighet for å sikre lønnsomhet, understreker Farstad.
Foto: Øivind Leren

Landbrukspolitikk og den såkalte «ostetollen» var et av temaene Venstres gruppemøte i Stortinget i går. Også tidligere landbruksminister Lars Sponheim var invitert til gårsdagens gruppemøte for å redegjøre for utfordringer i landbrukspolitikken.

– Lars ga viktige innspill med sin kompetanse på området. Etter gruppemøtet har vi også sendt brev der vi ber landbruks- og matministeren svare noen oppfølgende og forhåpentligvis avklarende spørsmål om tollregimet for ost og kjøtt, sier Skei Grande.

Vil ha svar fra regjeringen
– Vi har blant annet behov for svar fra regjeringen og landbruksministeren på hvilke konsekvenser til det få på kort og på lang sikt for norsk mat- og næringsmiddelindustri dersom regjeringen ensidig velger å gå tilbake til kronetoll på ost og kjøtt, påpeker Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad.

Les også: Venstres brev til landbruks- og matministeren.

 Pål Farstad

Pål Farstad
Foto: Thomas Havro Hansen

Forhandlinger med EU
— Vi regner med at departementet har kapasitet til å svare på disse spørsmålene ganske raskt, slik at vi vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag før vi konkluderer, sier Farstad.

Også han påpeker at Venstre var motstander av å innføre ostetollen, og at partiet ønsker at tollsatsene skal ned over tid.

– Tollspørsmål kan imidlertid ikke avgjøres ensidig, men gjennom internasjonale forhandlinger, understreker Farstad.

Debatt i Stortinget
Stortinget debatterte torsdag regjeringens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker, også her var tollvernet diskutert. Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn deltok i debatten, og påpekte at Venstre deler regjeringen sitt syn om at den norske tolløkningen fra 1. januar har skadet norske interesser i Europa.

– Brå omlegginger vil likevel kunne få uheldige konsekvenser for næringsaktørene, og derfor har vi stilt en rekke spørsmål til regjeringa som trenger avklaring. Nøyaktig hvordan en ny tollpolitikk skal utformes vil vi ha en dialog med regjeringen om, og for Venstre blir det avgjørende at vi gjennom forhandlinger med EU klarer å sikre trygge og forutsigbare vilkår for norsk jordbruk også i framtida. Vi mener at dette er fullt mulig å kombinere med å føre en politikk for friere og rettferdig handel — som er et mål i EØS-avtalen så vel som Venstres partiprogram, sa Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**