Årsmøtet: Knut Bakkehaug ny leder!

På årsmøtet i Eidsvoll Venstre igår ble Knut Bakkehaug valgt til ny leder i lokallaget. Deltagerne på årsmøtet var godt fornøyde både med valgkampen, valgresultatet og arbeidet i folkevalgte organer. Se sammensetningen av det nye styret, og andre valg årsmøtet gjorde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Med det best besøkte årsmøtet i Eidsvoll Venstre på mange år var stemningen blant møtedeltagerne veldig god. Årsberetningene til styret og lokallagets folkevalgte forteller om høy aktivitet, flere gjennomslag og god profilering i media gjennom hele året.

Organisatorisk nestleder Eirik T. Bøe representerte styret i Akershus Venstre på årsmøtet.

Kjersti Almåsvold hadde på forhånd sagt nei til gjenvalg som leder, etter to intense og hektiske år i dette vervet. Hun fortsetter som vanlig medlem av styret. Årsmøtet takket henne for to innholdsrike og inspirerende år.

Styremedlem Tord Hustveit har blitt valgt til leder i Unge Venstre på landsplan – og hadde derfor frasagt seg gjenvalg.

Knut Bakkehaug har tatt på seg ledervervet på nytt. Han var også leder i Eidsvoll Venstre fra 1996 til 2012.

Her er årsmøtets valg:

STYRE:

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Leder: Knut Bakkehaug (gjenvalg, ny i dette verv).
Nestleder: Kaja Evang (ny)

Styremedlemmer:

Rune Slettebakken (gjenvalg)
Kjersti Almåsvold (gjenvalg, ny i dette verv)
Per Aage Pleym Christensen (gjenvalg)
Dag Erik Jansen (ny)

1.vara: Jo Bratrud (ny)
2.vara: Irene Engjom (ny)

DELEGATER TIL ÅRSMØTET I AKERSHUS VENSTRE 15.FEBRUAR 2014:

Knut Bakkehaug
Kaja Evang
Kjersti Almåsvold

Varadelegater:

1. Rune Slettebakken
2. Per Aage Pleym Christensen
3. Dag Erik Jansen
4. Tord Hustveit
5. Irene Engjom

NOMINASJONSKOMITE FOR KOMMUNEVALGLISTEN 2015:

Leder: Per Aage Pleym Christensen
Medlem: Sesselja Bigseth
Medlem: Christine Meklenborg Salvesen

PROGRAMKOMITE FOR KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2015 – 2019:

Styret og kommunestyregruppen utgjør programkomiteen.

For kommentarer, kontakt leder Knut Bakkehaug på tlf. 947 81 784 eller [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**