Årsmøtet: Riktig å si nei takk til budsjettsamarbeid!

Årsmøtet i Eidsvoll Venstre støtter avgjørelsen fra styret og kommunestyregruppen, om å si nei takk til invitasjonen fra Høyre, FrP, KrF og EDB om et felles budsjettforslag for 2014. Samarbeidet mangler substans, åpenhet og troverdighet. Dette vedtok årsmøtet enstemmig i en uttalelse. Les hele uttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøtet i Eidsvoll Venstre 28.11 2013 vedtok denne uttalelsen om budsjettsamarbeidet i kommunestyret for 2014-budsjettet:

Riktig å si nei takk til budsjettsamarbeid!

Årsmøtet i Eidsvoll Venstre støtter avgjørelsen fra styret og kommunestyregruppen, om å si nei takk til invitasjonen fra Høyre, FrP, KrF og EDB om et felles budsjettforslag for 2014. Samarbeidet mangler substans, åpenhet og troverdighet.

Det borgerlige budsjettsamarbeidet mangler reelt innhold. Det eneste man er enige om er at man skal unngå eiendomsskatt. For Venstre blir dette for smalt som begrunnelse for å samarbeide om budsjett og handlingsplan. Det var en forutsetning for forhandlingene at partiene skulle inngå en hemmelighetspakt; man skulle ikke snakke om egen politikk før forhandlingene var ferdige, og man skulle ikke fortelle noen at det ble forhandlet om budsjett. Venstre kjemper for mer åpenhet i politikken. Å forhandle om gjennomslag for egen politikk er en naturlig og ærlig sak, som det ikke er nødvendig å holde skjult – hverken for andre partier eller for velgerne.

Et samarbeid mellom partier som har som ambisjon om å styre kommunen må bygges opp gradvis, stein for stein. De partiene som nå forhandler på borgerlig side har ikke deltatt i noe slikt samarbeid i løpet av 2013. Tvert imot. FrP samarbeidet om årets budsjett med Ap, men har ikke offentlig avklart sitt fremtidige forhold til Ap før det frir til andre partier.

Venstre ønsker et politisk skifte i Eidsvoll. Vi kommer til å jobbe for det. Årsmøtet ber kommunestyregruppen om å fortsette å synliggjøre egen politikk frem mot valget i 2015. Hvis det oppstår mulighet for flertall om politiske kompromisser som vrir politikken i Venstres retning skal Venstres kommunestyregruppe vise vilje til å inngå i slike flertall. Samtidig skal Venstre prioritere å bygge en politisk allianse som gir grunnlag for en annen politisk kurs i Eidsvoll etter valget i 2015.

Vi avventer de andre partienes konkrete forslag til felles politikk og kompromisser i sak etter sak i kommunestyret, formannskapet og utvalgene. Et troverdig samarbeid må bygges stein på stein. Samarbeidet må oppfattes som konkret, oppriktig og troverdig hvis partiene som deltar i et slikt samarbeid skal kunne få velgernes tillit ved kommunevalget i 2014.

For kommentarer, kontakt leder Knut Bakkehaug på tlf. 947 81 784 eller [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**