Gjennomslag for sykkel

Venstres tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm innførte belønningsordningen for kollektivtrafikken. Nå har Venstre fått gjennomslag for en lignende ordning for sykkel. – Ordningen blir en stimulans for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, sier Venstres Abid Q. Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 – Ordningen blir en stimulans for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, sier Venstres Abid Q. Raja.

– Ordningen blir en stimulans for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, sier Venstres Abid Q. Raja.
Foto: Christoffer Biong

Det er flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite som er enige om et såkalt verbalforslag om en belønningsordning som innebærer et større antall millioner til kommuner som vil bygge gang- og sykkelveier.

Første bevilgning til våren
– Beløpene i potten er ikke avklart, men ordningen blir garantert etablert og første bevilgning kommer i revidert nasjonalbudsjett til sommeren, forklarer Raja.

Dette er vedtaket: «Stortinget ber regjeringen etablere en belønningsordning for gang- og sykkelveier og komme tilbake til Stortinget med en egen sak om dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.»

Venstre, Høyre, Frp og KrF er også enige om total støtte til Syklistene over statsbudsjettet på 2, 5 millioner kroner, samt at Trygg trafikk får økt støtten med 2, 5 millioner kroner.

 - Vi er spesielt glad for at vi allerede i første budsjett kan levere et viktig løfte fra valgkampen, sier Abid Q. Raja.

– Vi er spesielt glad for at vi allerede i første budsjett kan levere et viktig løfte fra valgkampen, sier Abid Q. Raja.
Foto: vho

Valgkamplovnad
– Vi er spesielt glad for at vi allerede i første budsjett kan levere et viktig løfte fra valgkampen, sier Abid Q. Raja.

I stortingsvalgprogrammet for 2013 — 2017 slår Venstre fast at partiet vil «innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett, der kommunale satsinger utløser statlige midler.»

Foreslo ordningen allerede i 2008
Som eneste parti gikk Venstre i 2008 inn for at byer som er flinke til å legge til rette for at flere kan sykle i stedet for å ta bil, skal belønnes med millioner fra staten.

– I vårt alternative budsjett hadde vi lagt inn 100 millioner til ordningen. Vi har dermed lagt listen for hva vi ønsker å få til i løpet av 2014, sier Raja.

– Dette vil bety en fortgang i arbeidet med sykkelveier over hele Norge, sier Trond Berget i Syklistenes Landsforening, selv om han er avventende til størrelsen på beløpet som vil inngå i ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**