ALDE kongress: Liberalere samlet i London

Denne helgen samlet over 800 liberalere fra hele Europa seg til ALDEs kongress i London. — Dette er en viktig møteplass for alle liberalere i Europa hvor vi utveksler erfaringer og utmeisler felles politikk for et sterkere, men forenklet Europa, som setter folk først, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Et sterkere Europa — et mer liberalt Europa.
Neste års valg til Europaparlamentet var sentral under årets kongress med vedtak på felles valgmanifest, men uroligheten flere steder i Europa, ikke minst i Ukraina, fikk mye oppmerksomhet.

Alde delegasjon 13

Foto: Venstre

– Kampen for grunnleggende rettigheter og demokrati er på ingen måte over i Europa, og
liberalere over hele Europa utfordres av partier til høyre og venstre for seg i økonomiske krevende tider hvor det er grobunn for populisme, fremmedfrykt og ansvarsfraskrivelse, sier Grande.

– Det er helt avgjørende at vi som liberale partier kjemper for sterke demokratier som evner å legge grunnlag for kommende generasjoners frihet. Kampen for likestilling, antidiskriminering og sivile rettigheter må tas samtidig som vi legger til rette for å skape ny arbeidsplasser, prioritere kunnskap og satser på fornybar energi. På den måten skaper vi et mer liberalt Europa, sier Grande.

Valgkamp på dagsorden
Erfaringer fra valget i Norge og valget i Østerrike var lørdag tema på et av seminarene
for å utveksle erfaringer og ideer for mange av medlemmene som om kort tid starter
kampanjen for valget til Europaparlamentet. Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, innledet
om valget i Norge.

Ola Elvestuen ALDE

Foto: Venstre

– Vår fremgang ved årets valg blir lagt merke til over hele Europa og det er knyttet stor interesse til hvilken posisjon vi kan spille i Norge med å få et mer liberalt og grønt Norge gjennom vår samarbeidsavtale med regjeringen, sier Elvestuen.

– Samtidig som mange ønsker å lære av vår valgkamp var dette også en anledning for å ta med seg inspirasjon og ideer fra våre venner hjem til Norge, påpeker Elvestuen.

Uttalelse om situasjonen i Ukraina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**