Økonomiplan 2014 – 2017

I desember i fjor ble svært mange forslag fra opposisjonen nedstemt med stemmetallet 17 – 18. I år derimot ble alle forslag som ble fremmet vedtatt enstemmig, noen med mindre endringer. Forslagene blir tatt opp til endelig avgjørelse i kommunestyret den 16.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Oversikten over forslagene som ble framlagt finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**