Innlegg: Madsens løfte om plassnavn

Da kommunestyret 18.juni i år behandlet Venstres interpellasjon om å gi plassen foran rådhuset i Sundet navnet “Cecilie Thoresens plass” sa ordører Einar Madsen at Utvalg for oppvekst og levekår ville få en sak om navn på gater og plasser i Eidsvoll i løpet av høsten. Den saken har ikke kommet, skriver Kjersti Almåsvold i EUB idag. Les innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Madsens løfte om plassnavn

I forbindelse med hundreårsjubileet for kvinners stemmerett foreslo Venstre å gi plassen foran rådhuset i Sundet navnet Cecilie Thoresens plass. Det ville vært å sin plass i 2013 å hedre en person fra Eidsvoll som både var nasjonal foregangskvinne for kvinners rett til utdannelse, og som deltok i kampen for kvinners stemmerett. Venstre er ikke alene om dette forslaget. Også andre har tatt kommet forslag om å gi en gate eller vei navn etter Cecilie Thoresen, bl.a Bygdekvinnelaget og Historielaget.

Da Venstres forslag ble behandlet i kommunestyret 18.juni svarte ordfører Einar Madsen (Ap): " Kommunestyret har delegert til utvalg for oppvekst og levekår å fastsette vegnavn. Utvalget vil behandle en sak om dette høsten 2013."

12.november behandlet kommunestyret saken "Prinsipper for navnsetting på veger, områder og reguleringer". Utvalg for oppvekst og levekår hadde sitt siste møte for året 19.november uten å ha behandlet noen slik sak som ordføreren opplyste om at ville bli behandlet, til kommunestyret 18.juni.

Vi håper at denne saken kommer opp tidlig i 2014, slik at Cecilie Thoresen kan bli behørig feiret i løpet av tohundreårsjubileet for grunnloven.

Kjersti Almåsvold, medlem Utvalg for oppvekst og levekår
Per Aage Pleym Christensen, for styret i Eidsvoll Venstre

Innlegget stod i EUB 03.12 2013 på s. 7.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**