Ny barnehage på Tanem utsatt en uke

I dagens formannskapsmøte skulle de folkevalgte stemme over om kontrakten om bygging av den nye barnehagen på Tanem skulle underskrives. Barnehagen vil koste rundt 35 millioner og skal stå ferdig mot slutten av 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Barnehage

Det er stor enighet blant politikerne i Klæbu om at barnehagen skal bygges, men Venstres Paal Christian Bjønnes stilte likevel noen spørsmål rundt den nye barnehagen. Paal Christian utdyper:
– En barnehage kan utformes på mange måter, og når vi bygger en ny barnehage mener jeg det er viktig å ha klare tanker om hvorfor vi velger nettopp den utformingen og planløsningen vi gjør. Den informasjonen vi har fått har i hovedsak dreid seg om det tekniske og det praktiske som f.eks. støyskjerming mot naboer, parkeringsplasser og adkomst til barnehagen. Dette er vel og bra og viktige momenter, men som representant for eieren av barnehagen er jeg også opptatt av innholdet i barnehagen. I møtet i dag hadde jeg forventet å få en grundig gjennomgang av de diskusjoner og valg som har blitt gjort i utformingsprosessen. Når man velger den planløsningen man gjør med rom, kroker, garderober og utganger håper jeg at det ligger en tanke bak. Hvordan harmonerer denne løsningen med det man ser på som god omsorg og en god pedagogisk virksomhet i Klæbu? Dette er spørsmål jeg mener er helt essensielle at vi folkevalgte blir satt inn i før vi bevilger 35 millioner til å bygge.

Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes

Spørsmålene fra Bjønnes innledet en lengre diskusjon som tok flere forskjellige retninger før Ordfører la frem forslag om at saken utsettes en uke slik at rådmannen kan forberede en presentasjon av det som ble etterspurt. Syv av ni medlemmer i formannskapet stemte for Ordførers forslag.
– Jeg er glad for at orienteringen kommer om en uke, og er ikke bekymret for at vi utsetter med noen få dager. Det er ikke sånn at man kan drive barnehage på den måten man vil uavhengig av hvilket bygg man har. Det som er viktig er at den barnehagen vi bruker mye penger på å bygge samsvarer med den måten vi ønsker å drive barnehager på i Klæbu, sier Paal Christian.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**