Stort veikryss

E39 fra Smiene til Harestad vil omgjøre deler av Randaberg til et stort veikryss. Denne stamveien som skal bli en del av Rogfast er nylig nok en gang applaudert av Randaberg kommune. Venstre er kritisk og ville sende planen tilbake til Vegvesenet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommunplanutvalget 05.12.13 vedtok å si til forslaget fra Statens Vegvesen. Dermed vil et veikryss på 800 meter fra Torvmyrveien-E39 til Harestadvika bli omgjhort til veier, rundkjøringer og innslag til tunnel. En rekke gårdsbruk i området vil bli fjernet og folk må flytte. Trafikkmaskinen vil utgjøre den største asfalteringen i Randabergs historie. “Den grønne landsbyen” vil rydde opp etter vseg og sikre med støyskjermer og innløsing for de mest utsatte grunneierne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**