Vil stanse nedbygging av matjord

Venstres Pål Farstad vil styrke jordvernet, og har bedt regjeringen utarbeide en nasjonal jordvernplan. — Vi ser i dag en «bit for bit»-forvalting av matjord. Det fører til at jord som burde vært brukt til matproduksjon brukes til andre formål, sier Farstad om bakgrunnen for forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forslaget ble presentert for Stortinget denne uken.
– Det gleder meg at flere partier allerede nå signaliserer at de vil støtte forslaget. Jordvernforslaget innebærer også at regjeringen midlertidig stanser dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord, inntil en helhetlig jordvernplan er vedtatt i Stortinget, Venstres næringspolitiske talsmann Pål Farstad.

 - Det er den beste matjorda som stadig er under et utbyggingspress. Dette til tross for uttalte politiske mål om å begrense nedbyggingen av matjord, sier Pål Farstad.

– Det er den beste matjorda som stadig er under et utbyggingspress. Dette til tross for uttalte politiske mål om å begrense nedbyggingen av matjord, sier Pål Farstad.
Foto: Venstre

Les forslaget i Stortinget: Helthetlig jordvernplan.

Ikea-utbygging
Det innebærer også at forslaget kan ha konsekvenser for en eventuell utbygging av et Ikea-varehus på 70 mål dyrka mark i Vestby i Akershus.
– Jeg mener Ikea skal få bygge i regionen, men ikke på matjord, sier Abid Raja, som representerer Akershus fylke på Stortinget.

Les: Akershus Venstre: – Ikea er hjertlig velkommen i Follo, men på en tomt som ikke er matjord, sier Solveig Schytz, leder for Venstres fylkestingsgruppe.

 Venstres Pål Farstad og Abid Q. Raja foreslår en helhetlig plan for jordvern i Norge.

Venstres Pål Farstad og Abid Q. Raja foreslår en helhetlig plan for jordvern i Norge.
Foto: Faksimile Nationen

Matjord under press
– Det er den beste matjorda som stadig er under et utbyggingspress. Dette til tross for uttalte politiske mål om å begrense nedbyggingen av matjord, sier Pål Farstad.

Han mener flytting av matjord ofte blir et dårlig reperasjonstiltak, fordi det er dyrt og at jordas produksjonsevne ofte ikke opprettholdes.

– Viktige egenskaper ved selve jorda har utviklet seg gjennom flere tusen år, og mange av disse forringes når jorda flyttes på. Matjorda produserer best når den får ligge der den er dannet og hvor det er utviklet et stabilt økosystem.

Matproduksjon viktig
I løpet av de siste åtte årene har verdens verdens kornproduksjon vært høyere enn forbruket i bare to av disse årene.

– Vi mener Norge kan bidra til å løse verdens matforsyningsproblemer, men det krever at vi ikke reduserer vår egen evne til å produsere egen mat i generasjoner fremover. Samtidig er det bred politisk enighet om at norsk selvforsyning og egen matproduksjon er viktig. Dette utgjør fundamentet for at Venstre er tydelig på at det er et statlig ansvar å sørge for en helhetlig og overordnet jordvernplan i Norge, understreker Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**