Uttalelse: Investeringer i digitale motorveier er investeringer i fremtidig verdiskaping

Det er direkte sammenheng mellom bredbåndsdekning og – kvalitet og vekst i et lands BNP. Skal et kraftfullt innenlands bredbåndsnett få full effekt, må det kombineres med stor og sikker kapasitet til utlandet. Utenlandskabler, sammen med tilgang på kortreist, fornybar energi og et kaldt klima som gir forutsetninger for datalagring, gir oss f.eks et godt utgangspunkt for å skape vekst og industri basert på sky — teknologien, i tillegg til å styrke konkurransekraften til eksisterende næringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra Venstres sentralstyre 06.12.2013

 Nestleder Terje Breivik vil ha flere utenlandskabler for datatrafikk.

Nestleder Terje Breivik vil ha flere utenlandskabler for datatrafikk.
Foto: Bård Ek

Den rødgrønne regjeringen hadde “et grunnleggende godt tilbud” som mål for bredbåndspolitikken. Hva hadde våre skistjerner oppnådd om målet var å bli “grunnleggende god på ski”? Skal et mål ha noe for seg må det være konkret, noe å strekke seg etter, men samtidig innen rekkevidde.

Etter Venstres syn må Norge i det minste matche svenskenes ambisjoner, som omsatt til norske forhold vil bety at minimum 40% skal ha tilbud om 100 Mbit båndbredde i 2015 og 90% i 2020.

Likeledes bør det vurderes å få realisert et reelt landsdekkende bakkenett nr 2. I dag hviler alt vi har av tele-, mobil-, og nødnett til syvende og sist på Telenors stamnett. Selv om vi heldigvis har flere aktører som har egne bakkenett, er det ingen i dag, hverken bredbånd- eller mobilaktører, som ikke er avhengige av å leie kabelkapasitet av Telenor for å sy egne nett sammen. Både fra et forbrukerperspektiv, konkurranseperspektiv, og ikke minst, sikkerhetsperspektiv, er det derfor avgjørende at det offentlige i samspill med næringen bidrar til et sentralnett nummer 2.

I dag går brorparten av mobil- og datatrafikken til utlandet via Sverige. Å styrke fiberkapasiteten ut av Norge vil gi nytt grunnlag for eksisterende IKT – næring, og ikke minst øke muighetene for en sterkt voksende datalagringsindustri. Muligheter for nye utenlandskabler som kan og bør vurderes er:

• Eksisterende fiber på norsk sokkel.
• Ny fiberkabel til Tyskland. Ikke minst er dette aktuelt om Tyskland realiserer egen transatlantisk kabel.
• Ny fiberkabel til Storbritania.
• Egen norsk, transatlandtisk kabel.

Venstres sentralstyre ber stortingsgruppen om fremme egen sak om bredbåndsutvikling i Stortinget, basert på denne uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**