Uttalelse: Landbruksforskningen må tilpasses landbruket

Venstres landsstyret mener at landbruket trenger sterke forskningsmiljøer som ivaretar ulikhetene i klima og vekstsesong. Derfor vil Venstre opprettholde en desentralisert struktur i Bioforsk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre 08.12.2013

Bioforsk er et statlig forskningsinstitutt med 14 ulike enheter utover landet som er spesialisert innen ulike landbruksgrener og tilpasset ulike klimatiske og geografiske forhold. Til grunn for Bioforsks forskning må bærekraftig ressursbruk være en grunnleggende premiss.

Innovasjon, forskning og nyskaping er grunnleggende forutsetninger for å kunne møte de utfordringer landbruket står overfor. Landbruket er under stadig omstilling med utfordringer knyttet til effektivisering og omstilling, men også muligheter som vil ha stor innvirkning på samfunnsutviklingen i mange av våre regioner.

Erfaring viser at regioner med sterke kompetansemiljøer som kan samarbeide nært og kontinuerlig med næringsaktører og forvaltningsapparat, er vinnerne med hensyn til næringsutvikling og befolkningsutvikling.

Bioforsk som forskingsinstitutt med lokalisering i alle landsdeler, spiller i så måte en svært viktig regional rolle med henblikk på forskningsbasert innovasjon innen landbruk i de regionene de holder til. Det er også viktig at de regionale miljøene i Bioforsk knytter kontakter mot Fylkesmannen og andre regionale myndigheter.

Venstre vil:
• Bevare Bioforsk sin desentraliserte struktur.
• Styrke forskningen på hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig og tilpasset klimaendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**