Hordaland Venstre ønsker 250 ladeplasser i løpet av 2015

Elbiler er en del av løsningen i kampen mot luftforurensning i Bergen. Da må både kommune og fylkeskommune bidra med gode ordninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nissan Leaf var den mest solgte bilen i Norge i oktober, og elbiler er dermed på salgstoppen i Norge for andre måned på rad. Det er en positiv utvikling, men dersom andelen elbiler på veiene i Hordaland skal øke enda mer må utbygging av ladestasjoner økes i takt med utviklingen.

Når innbyggerne tar grønne valg må vi som politikere ta jobben med å tilrettelegge for enkle og tilgjengelige løsninger.

Hordaland fylkeskommune har som tiltak i den regionale klimaplanen tatt initiativ til hurtigladestasjoner langs E39 og har i samarbeid med energiselskapene bygd ut hurtigladestasjoner langs E16 og fylkesvei 7. I flertallets (V, H, FrP) forslag til budsjett for 2014 i Hordaland, er det foreslått 5 millioner til ladestasjoner.

Pendlere fra Bergens omlandskommuner som kjører elektrisk må kunne lade bilen mens de er på jobb. De kommunale ladetilbudene i Bergen har de siste årene blitt dårligere ved at ladeplasser er fjernet fra Klostergarasjen og det er innført begrensning på ladetiden i Bygarasjen. Oslo kommune har etablert over 500 ladestasjoner med gratis parkering, og har satt seg et mål om at det innen 2015 skal være 900 ladeplasser i byen. Til sammenligning har Bergen knapt 30 kommunale ladeplasser. Hordaland Venstre mener at dette er altfor dårlig.

Hordaland Venstre vil:
at det bygges 100 ladeplasser i året i Bergen, med mål om 250 ladeplasser i løpet av 2015.
stille krav til kommunene om at næringsdrivende som bygger ut parkeringsplasser sørger for at ti prosent av plassene blir tilrettelagt for elbiler
at staten tar ansvar for rask utbygging av hurtigladestasjoner langs riksveiene mellom de store byene.
opprettholde Enovas støtteordning for borettslag og kommuner som ønsker å bygge ladeplasser selv
frita elbilbatterier og leasing av elbiler fra merverdiavgift.

ladestasjon02

Foto: www.transnova.no

Uttalelse vedtatt av fylkesstyret 5. desember 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**