Innlegg: Fulltids verneombud

Venstre kommer i morgendagens kommunestyremøte i Eidsvoll til å foreslå at hovedverneombudet i Eidvoll ansettes i full stilling. I et innlegg i EUB idag begrunner kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug og medlem Kjersti Almåsvold i Utvalg for oppvekst og levekår hvorfor Venstre foreslår dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fulltids verneombud!

Da partiene i kommunestyret 03.12 møttes til forhandlinger om neste års kommunebudsjett, var et av kravene fra Venstre at hovedverneombudet i Eidsvoll kommune skal være ansatt i full stilling. Hverken Høyre, FrP, KrF eller EDB ville gå med å dette. Mer overraskende var det at heller ikke Ap støttet forslaget.

Eidsvoll kommune har de siste årene vært gjennom mange omstillinger og innsparingsrunder. Dette har vært nødvendig, men det er ikke vanskelig å forstå at de ansatte kan føle utrygghet og usikkerhet i en slik situasjon. Fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig på alle arbeidsplasser. Også trygghet i arbeidssituasjonen hører med i denne sammenhengen. Det er åpenbart at omstilling kan skape utrygghet, som virker inn på både arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstagers helse.

Eidsvoll kommune er en stor arbeidsplass, og oppgavene til et hovedverneombud er mange. Dette i seg selv tilsier et verneombud i full stilling. At kommunen er i en omstillingsprosess gjør det bare enda viktigere at hovedverneombudet får konsentrere seg fullt ut om oppgavene som er tillagt stillingen.

Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold i Eidsvoll

Foto: Eidsvoll Venstre

Når kommunestyret 10.desember skal behandle og vedta kommunebudsjettet for 2014 kommer Venstre til å ta opp forslaget om at Eidsvoll kommune skal ha et verneombud i 100% stilling. Vi håper de andre partiene vil støtte forslaget.

Knut Bakkehaug, kommunestyrerepresentant
Kjersti Almåsvold, medlem Utvalg for oppvekst og levekår

Innlegget står i EUB 09.12 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**