Venstre legger frem alternativt budsjettforslag for 2014

Grønn, bærekraftig byutvikling er Venstres prioritet nummer én.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Du kan laste ned hele budsjettforslaget her.

Penger, økonomi

Bergen står overfor en formidabel oppgave: Vi må kombinere vekst i folketall, i antall arbeidsplasser, og i velferdstjenestene, med en nødvendig reduksjon i lokal og global forurensning — samtidig som det økonomiske handlingsrommet i kommunen blir stadig mindre. En slik oppgave krever styringsdyktige politikere som tør å prioritere.

Venstre vil ha en sterk offentlig sektor som konsentrerer seg om å gi et best mulig tilbud innen de viktigste velferdsoppgavene vi har. Kommunen må bli en pådriver for bærekraftig byutvikling i hele Bergen, for gode skoler i alle bydelene, og for et samfunn som alltid løfter de svakeste først. Det er et mål vi bare kan nå i fellesskap. Vi ønsker oss en grønn by med plass til alle.

Gode kollektivtilbud og bærekraftig byutvikling må prioriteres foran lettvinte løsninger og mer bilbruk. Flere, flinke lærere og en langsiktig satsing på vedlikehold av skolene må komme før nye prestisjeprosjekter og lavere skatt. Sosialpolitikken må ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og prioritere mer til dem som trenger det mest.

 Flere lærere og bedre skolebygg blir prioritert høyest i Venstres budsjettforslag.

Flere lærere og bedre skolebygg blir prioritert høyest i Venstres budsjettforslag.

Venstre mener store løft i skolen er viktigere enn små kutt i skatten. Derfor vil vi innføre en lav eiendomsskatt for alle boliger i Bergen, med bunnfradrag som gjør at de med rimelige boliger aldri trenger bidra med mer enn noen hundrelapper i måneden.

Vi mener flere arbeidsplasser er viktigere enn færre skattebetalere, og vil senke eiendomsskatten for næringslivet, slik at bedriftene i Bergen slipper å bære hele skattebyrden alene, slik de gjør i dag.

 Venstre vil etablere et grønt investeringsselskap for fornybar energi i Bergensregionen.

Venstre vil etablere et grønt investeringsselskap for fornybar energi i Bergensregionen.

Moderne verktøy i miljøpolitikken er viktigere enn gammeldags, offentlig eierskap i konkurranseutsatte bedrifter. Derfor vil vi selge oss ned i eller ut av konkurranseutsatte bedrifter, og heller opprette et investeringsselskap for klimatiltak og grønt næringsliv.

Dette er Venstres viktigste prioriteringer for Bergen kommune. Dokumentet du leser inneholder Venstres alternative budsjettforslag for budsjettåret 2014. Tallene og tekstforslagene viser hvor vi ønsker å gjøre endringer i byrådets budsjett.

Erlend Horn
Fungerende gruppeleder for Venstre i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**