Et fritt kulturliv

Venstre styrket sitt alternative budsjett ut over regjeringens budsjett og hva det rød-grønne budsjettet la opp til. – Hvis man var opptatt av bevilgningene til kultur, hvis man var opptatt av at kultur skal få mest mulig penger, burde denne salen ha stemt for Venstres alternative budsjett med en ytterligere satsing på bibliotek og museer, startet Trine Skei Grande sitt innlegg med i debatten om kulturbudsjettet i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styrke kulturfeltet
Som Enger-utvalget konkluderte, har Kulturløftet gitt mye større administrasjon, mye større innsprøyting i allerede gamle systemer og store institusjoner, mens bunnplanken i norsk kulturliv fortsatt er svekket.

– Når man snakker om å ha hatt et kulturløft som skal være til de flere, og ikke til noen få, så har ikke det vært så vellykket. Utfordringa nå handler om å bygge Kultur-Norge videre, men også å sørge for at bunnplankene i det norske kulturliv blir styrket framover. Det er bibliotek, det er museum, det er det som var i Venstres alternative budsjett, sa Grande.

– Jeg var forundret da regjeringas forslag kom i bordet, for det var mye pent. Det sto ikke mye om kultur i regjeringserklæringa, men det som sto, var jeg ganske enig i, spesielt satsinga på det frie feltet. Når man da går inn og kutter i kunstnerstipend og det frie feltet, så henger ikke det sammen. Da skal regjeringa være sjeleglad for at de har Venstre og Kristelig Folkeparti for å komme seg på riktig kurs igjen, sa Grande.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Hun påpekte også at Venstre setter stor pris på at vi nå har en regjering som endelig gjennomfører Venstres forslag om å innføre et gaveforsterkningssystem innenfor kulturlivet.

Frivillighet
Venstre har lenge påpekt en rekke behov for frivilligheten og er ikke tilfreds med de svar kulturministeren til nå har gitt på dette området.

– Det er en stor jobb å gjøre å få ned byråkratiet for frivillige organisasjoner. Soria Moria I var kjempebra i formuleringene på det, men det skjedde ingenting. Jeg skjønner at dette er en jobb å gjøre for Kulturdepartementet, men jeg håper at statsråden fokuserer på det, for her trenger man å rydde opp når det gjelder frivillighetsregisteret og alle mulige regler, sa Grande.

– For alle oss som driver frivillige organisasjoner som heter politiske parti, kan vi jo si hva det er vi bruker mye tid på i våre lokallag for tida. Det er å lære dem å fylle ut de riktige skjemaene, passe på å bruke purringer for å sørge for at også partilagene følger alle mulige regelverk som vi ikke helt skjønner hvorfor vi skal ha, sa Grande.

Kulturrådet
Venstre har bestemt seg for at vi stemmer for forslaget som gir regjeringa handlingsrom med tanke på Kulturrådet for ett år. Men jeg vil ramme det veldig klart inn her:

– Dette gjør vi bare denne ene gangen, og vi gjør det bare fordi man må sikre flerårige prosjekter tilskuddene sine. Da forventer jeg at regjeringa også forholder seg til det som et mandat fra Stortinget, sa Grande.

Hele debatten finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**