Åsane kan bli nedprioritert

Åsane Venstre frykter at de store partiene i bystyret har satt en stopper for Bybanen til Åsane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per-Arne

Foto: Ukjent

På tirsdag hevdet Erlend Horn (V) og Oddny Miljeteig (SV) til BA at det er bedre å bygge bybane til Fyllingsdalen først i og med forventede forsinkelser med finregning av kostnadsforskjellene mellom bybanetunnel-alternativet kontra bybane over Bryggen. Dag Skansen, som er leder av finanskomiteen og gruppeleder i bystyret for Bergen Høyre, forstår godt deres bekymring.

Åsane Venstre på sin side ser utspillet fra Horn og Miljeteig som en naturlig konsekvens av at det nå er flertall for en løsning i sentrum som er så dyr at den setter hele bybaneutbyggingen i fare.

— Hvis det ikke lar seg gjøre å bli enig om en trasé til Åsane som lar seg finansiere, er det nødvendig å se på løsninger for å opprettholde utbyggingstakten og sikre Bybanen som ryggraden i Bergens kollektivsystem, sier leder av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.

— Når det er sagt, så understreker jo dette hvor dramatisk og ugjennomtenkt tunnelvedtakene til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er.

For Venstre er det vel så viktig å få Bybanen gjennom Åsane til Vågsbotn, som å få den frem til Åsane.

Sykkelveien salderes bort
— En rådyr løsning i sentrum vil få konsekvenser for noe, og en bybane til Vågsbotn henger i en tynn tråd ved en tunnelløsning til opp mot tre milliarder mer, mener Larsen.

— Paradoksalt er det flere som argumenterer på Åsanes vegne når de er forkjempere for en tunnelløsning, men der er jeg helt uenig: Utredningene viser at traséalternativet til Venstre og fagetaten har like kort reisetid som tunnelløsningen.

Han legger til at gjennomgående sykkelvei fra Åsane til sentrum, som er planlagt og finansiert i traséen over Bryggen, er fraværende i den dyre tunnelløsningen.

— Vi ser allerede at det er usikkert om vi engang får en bybane til Åsane nå, sier han.

— Jeg håper nå tunnelforkjemperne kan utvise litt edruelighet og være med på å foreta et trasévalg som vil sikre en effektiv bybane både til og gjennom Åsane. Alt annet vil være et stort nederlag for Åsane. Det er Åsanes tur til å få seg et løft nå.

Tvinges til å tenke nytt
I likhet med partiets gruppeleder, Erlend Horn, understreker Larsen at Venstre ikke umiddelbart vil snu seg til Fyllingsdalen.

«Primært vil ha en god og gjennomførbar løsning nordover. Samtidig er det bedre å bygge den vestover først hvis alternativet er å ikke bygge Bybanen videre i det hele tatt» uttalte Erlend Horn til BA på tirsdag.

— Jeg er her helt på linje med Horn, sier Larsen.

— Poenget er at det er nødvendig å tenke nytt dersom en Åsaneutbygging nå er umulig å få gjennomført.

Les hele saken på side 4 – 5 i Åsane Tidende fredag 13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**