Venstre i posisjon i Troms

Venstre har laget felles fylkesbudsjett med Høyre, SP, FrP og Kystpartiet, som har til hensikt å danne fylkesråd så snart som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Høyres gruppe meldte i november at de ikke stilte seg bak økonomiplanforslaget til eget fylkesråd. Sju skolested var annonsert nedlagt i løpet av de nærmeste årene, og samferdselsprosjektene stod fortsatt på stedet hvil. Ap sparket da to fylkesråd ut, og det ble et vakum, der alt ble kastet i fanget på fylkestinget, som i parlamentarisk styresett dermed satt alene med oppgaven å omskrive økonomiplanen.

Roar Sollied

Foto: Tfk

– Det ble hektisk, sier Venstres gruppeleder Roar Sollied. En sjupunktsavtale ble underskrevet med media til stede fem minutt før forhandlingene startet på samlingens siste dag. Samtidig ble det nye flertallsforslaget til økonomiplan presentert for salen, debattert i fire timer før vedtak.- Det er jo Ekstraordinært at SP i Troms nå er på borgerlig side, mener Roar Sollied, -mest fordi de har stått i det rødgrønne alternativet sentralt i åtte år.

Bjarkøy- og Langsundforbindelsene vedtatt
Da var det satt endelige vedtak på to samferdselsprosjekt, Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen, som det forrige fylkesrådet har vegret seg for å utrede og vedta. Nå hengte alle partiene seg på bandvogna, og foreslo lignende forslag. Trolig for seint for AP og KrF for å bli tatt på alvor.
-For Venstre var det viktigst å få vedtatt Bjarkøyforbindelsen, men den var altså prioritert bak Langsund. Bjarkøy var lovet forbindelse mot kommunesammenslåing, som allerede er et faktum. Og vi måtte ellers ha bygget nye fergeleier for 3/4 av kostnadene. Da er det bedre å bygge for framtida. Midler fra KRD, Harstad kommune og fergeavløsningsmidler ligger også i finansieringen.

Beholder skolesteder
den nye koalisjonen vil beholde dagens skolesteder og vurdere organisering og tilbudsstrukturen fram til juni neste år. Dermed blir årets tilbud forlenget. Det var stor jubel rundt om i Troms etter den først annonserte skoleslakten, ifølge media. -Aldri har vi sett større opptog av demonstrerende elever foran fylkeshuset, sier Roar Sollied, som er tilfreds med at de unge er glad i skolen sin og egen heimplass.

Går mot borgerlig fylkesråd
I januar vil trolig nytt fylkesråd være på plass, denne gangen med bare fire i rådet. Troms har valgt utpekningsalternativet, der fylkesordføreren nå avventer avklaring på fylkesrådsleder. Deretter jobber han/hun videre med kabalen sammen med partiene for å fylle de øvrige plassene. -Det er ikke plass til alle partiene, men slik det ligger an vil Venstre sannsynligvis være med, sier gruppelederen, som har meldt om forslag fra styret i Troms Venstre.

Styret valgte forrige mandag et forhandlingsutvalg bestående av leder Øystein Nilsen, økonomiansvarlig Jan Fjellstad og gruppeleder og nestleder Roar Sollied. Som første parti i Troms samlet Venstre styret og lokale tillitsvalgte og folkevalgte til innholds- og strategidebatt for tre uker siden. -Det var svært lønnsomt for oss å ha i ryggen når vi gikk videre i kampen mot skoleslakten og verdens korteste høringsfrist, 12 dager, sier gruppelederen, som har fått haugevis av gode tilbakemeldinger etter fylkestingets vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**