Venstre og KrF ber om ekstern ekspertvurdering av hovedstadsprosessen

En rekke rapporter fra Riksrevisjonen og Statens helsetilsyn viser omfattende utfordringer knyttet til hovedstadsprosessen som startet i 2008 med sammenslåing av de store sykehusene i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Regjeringen må snarest nedsette en ekstern ekspertgruppe som vurderer situasjonen i sykehusene i hovedstadsområdet. Vurderingen må resultere i en plan som legges fram for Stortinget, uttaler stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Ketil Kjenseth (V).

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

KrF og Venstre mener dette er avgjørende for å sikre tilliten til omstillingene som skjer i sykehusene
– Pasienter, ansatte, befolkningen og politikerne må vite at vi har det fulle bildet. Det må tas grep for å styrke pasientsikkerheten, ivareta ansatte, sikre gode og funksjonelle sykehusbygninger og at administrasjon og politikere har hånda på rattet, sier Bollestad (KrF).

En rekke rapporter fra Riksrevisjonen og Statens helsetilsyn viser omfattende utfordringer knyttet til hovedstadsprosessen som startet i 2008 med sammenslåing av de store sykehusene i Oslo.

-Vi fremmer forslag i Stortinget om at regjeringen må sette ned en ekstern ekspertgruppe. Hensikten med forslaget er ikke å finne syndebukker eller dvele ved fortiden. Hensikten er å lære av feil, løfte fram det som har fungert, og ikke minst, få en felles forståelse av hva som er situasjonen, og hvordan dette skal løses framover, sier Kjenseth (V).

De to partiene viser til at det gjenstår en rekke omstillinger fremover som det er knyttet høy risiko til. Det handler om flaskehalser innen intensivbehandling og radiologi, som skaper lange ventetider for alvorlig syke pasienter. Det handler også om innføring av nye IKT- og pasientadministrative systemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**