Venstre jubler

Venstres gruppeleder, Erlend Horn, er svært glad for sykehusets planer om å dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Tirsdag lanserte Haukeland universitetssykehus sine planer om å opprette en forsøksordning med å utdeling av gratis heroin til et lite antall rusmisbrukere. Det er første gang et sykehus i Norge søker om å få dele ut heroin.

— Det er svært gledelig at Helse-Bergen tar et slikt initiativ, og det vil være helt avgjørende for å lykkes med handlingsplanen mot åpne russcener at vi har et tilbud til de rusavhengige som ikke klarer å bli rusfri eller ikke responderer på tradisjonell LAR. Jeg vil gi stor ros til fagfolkene i avdeling for rusmedisin for å ta tak i dette, sier Horn.

Spent
Horn er spent på om sentrale myndigheter er villig til å godkjenne noe slikt.

— Dette er veldig likt det Stoltenberg-utvalget foreslo og som flertallet i Stortinget gikk imot senest i mars i år. Heroinbehandling har gode resultater å vise til i land som Nederland, Sveits og Danmark, og jeg håper den nye regjeringen nå er villig til å prøve ut nye tiltak, sier han.

— Jeg er også spent på hvilken konkret innretning et slikt brukerrom med heroinbehandling vil ha og hvordan det vil fungere i praksis. Hvilke kriterier som legges til grunn for hvem som trenger heroinbehandling fremfor metadon og subutex bør bli en faglig diskusjon.

— Jeg håper vi politikere lar fagfolk avgjøre det, og at vi ikke legger store begrensninger på deres skjønnsmessige vurderinger, sier han.

Les hele saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**