Et veiskille i ruspolitikken?

Tirsdag kom det fram at Helse-Bergen ønsker å opprette et tilbud med heroinbehandling for de tyngste og mest kroniske rusavhengige. Hvorvidt Ola Jøsendal og de andre fagfolkene i avdeling for rusmedisin på Haukeland får lov til det av sentrale myndigheter vil avgjøre om Norge tør å ta en ny kurs i ruspolitikken eller om status quo skal opprettholdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn3

Foto: Mathias Fischer

Et prøveprosjekt med heroinbehandling ble første gang luftet seriøst av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen i 2008. Han mente vi burde gjøre noe så radikalt som å se til land som har hatt en helt annen suksess i sin ruspolitikk, eksempelvis Sveits. Etter en studietur ble Hansen overbevist og Stoltenberg-utvalget nedsatt.

Også de mente det var forsøket verdt å gi de rusavhengige som ikke responderer på tradisjonell legemiddelassistert behandling (LAR), heroin i kontrollerte mengder i regi av helsevesenet. Nedgang i kriminalitet blant brukere, en dramatisk reduksjon i nyrekruttering til heroinmiljøet, lavere overdosedødsfall og ikke minst økt grad av funksjonalitet og verdighet for brukerne var viktige erfaringer fra Sveits. De samme erfaringene har land som Tyskland, Nederland og Danmark hatt.

Sa nei i mars 2013
Norske politikere var derimot ikke overbevist, og i mars 2013 vedtok Stortinget en rusmelding som ikke inkluderte et slikt prøveprosjekt. Argumentene varierte: De prinsipielle mente dette var å gi opp folk, andre mente det var for dyrt og ikke var løsningen for flertallet av rusavhengige. Bare SV og V gikk inn for det.

Kan derimot en annen dynamikk være i gang selv om helseministeren Høie avviste forslaget umiddelbart tirsdag kveld? Når spesialisttjenesten selv søker staten om å få iverksette et slikt prøveprosjekt må motstanderne svare for hvorfor de er imot noe som et helseforetak mener er et nødvendig tilbud i sitt område. Kanskje ikke for så mange, men alle enkeltindivider bør og skal telle like mye.

Selv om dette ikke er løsningen for flertallet bør jo ikke det være et argument for hvorfor det ikke kan fungere for et mindretall. Og ikke minst: Dette er et prøveprosjekt også med hensikt å skaffe enestående norske data på hvordan dette vil fungere her til lands. Motstanderne tror jo tydeligvis ikke på tallene fra utlandet, så kanskje norske erfaringer kan overbevise? Eller motbevise!

Videre har ikke Høies partifeller i byrådet ytret motstand mot Helse-Bergens planer. De har snarere virket lydhøre for at dette må spesialisthelsetjenesten avgjøre. For en regjering som sier de skal lytte til lokale utfordringer og tørre å gi fra seg makt vil det være ganske spesielt å gå imot noe et tverrpolitisk Bergen stiller seg bak. Og når også politiet i byen sier dette er nødvendig begynner det å hope seg opp.

Norge har i mange år nå befunnet seg på overdosetoppen per innbygger i Europa. Grunnen til det er mangfoldig, og ingen seriøse politikere eller fagfolk mener heroinbehandling er det eneste saliggjørende. Det er bare et av en rekke med differensierte tilbud som bør gis for å nå alle rusavhengige som har forskjellige behov.

Tilpasset behandling
Noen skal og bør få tilbud om en rusfri behandlingsplass. Andre trenger metadon og subutex. Og ja, noen trenger heroin. Forsvarlig, ren og offentlig kontrollert heroin uten den nedverdigelsen og helsemessige utfordringen det innebærer å være avhengig av «gateheroin» Og alle trenger et godt ettervernstilbud gjennom arbeidstiltak og tilpassede boliger. Alt dette er viktig for suksess. Det er erfaringen fra land som har helt andre resultater å vise til enn oss.

Her i Bergen vil et slikt tilbud bli et viktig supplement til kommunens handlingsplan for åpne russcener. Venstre har lenge etterlyst tiltak som tar høyde for at noen ikke er i stand til eller ønsker det behandlingstilbudet man i dag etter loven kan gi dem. Inntil vi får det på plass tror jeg åpne russcener med sin kriminalitet og uverdighet fortsatt vil dominere. Det er trist for byen og nabolagene som blir påvirket, men først og fremst er det et svik mot våre rusavhengige medmennesker.

Erlend Horn (V)

Les hele innlegget på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**