Verbalforslag til Stange kommunestyre 18.des.2013

Stange kommunestyre ber styret i Stange Energi om å vurdere å bli ett av landets første nettselskap som innfører en ordning med plusskunder. Som del av vurderingen bør det skaffes en oversikt over potensielle plusskunder i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Begrunnelse

Sparepæren - 80% energireduksjon.

Foto: Jan Erik Wilhelmsen

En plusskunde er en kunde som (i perioder) produserer mer strøm enn han selv forbruker. Dette overskuddet av produsert strøm selges så inn på lokalnettet. Betingelsen for å selge sin overskuddskraft er at den totale årsproduksjonen av kraft ikke overstiger plusskundens årsforbruk. Ordningen er nedfelt i energilovforskriften og plusskunder er unntatt konsesjonsplikt, jfr paragraf 4,2. Dermed har NVE et regelverk som legger til rette for dette.
Ordningen er i dag frivillig og en avtal må inngås mellom områdekonsesjonær (Stange Energi) og den enkelte plusskunde.
Ordningen med plusskunder er helt nytt i Norge, men har lenge vært vanlig i mange andre land. De første plusskundene ble koblet på nettet i Norge i 2013. Passivstandarden for alle nye bygg kommer fra 2015 og vil nok føre til mange potensielle plusskunder.

Stange Venstre, Mirjam Engelsjord, gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**