En bedre julenissepolitikk

Regjeringen har nylig lagt frem Nissemeldingen, som skal åpne for en mer effektiv og brukerrettet julenissepolitikk. Venstre mener effektiviteten går på julestemningen løs og krever et større miljøfokus i julepolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

julemotiv 12 - julenisse

Foto: microsoft

Etter Nicholasutvalgets rapport fra 2012 fikk Juledirektoratet ansvar for å lage grunnarbeidet til en ny julenissepolitikk. Anbefalingene fra Nicholasutvalget gikk ut på at julenissetjenestene hadde et klart behov for en ny kvalitetsreform. Mangel på målstyring og leveransenormer i nissetjenestene sørget for store forskjeller i samfunnet og mye negativ pressedekning på området. Juledirektoratet har i flere år meldt om stor ressursbruk på å rette opp avvik og klager fra brukere som ikke har mottatt nissetjenestene som ønsket.

Konkurranse
Regjeringen vil gjennom Nissemeldingen skille ut logistikkdelen fra brukeroppfølgingen i nissetjenestene. Dette skal angivelig skje ved konkurranseutsetting av julegavetransport, slik at gavene kan transporteres og leveres for seg. Det skal også være store effektiviseringsgevinster i overgangen fra luftbasert til landbasert transport. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har i et høringsinnspill til den nye meldingen anbefalt at leveransested endres fra pipe til dør, noe som regjeringen har lagt til grunn for den nye meldingen og som vil redusere leveransekostandene.

Julegave med Venstreprofil

Foto: Stein Inge Dahn

Der gavetransport og brukerkontakt tidligere har vært samkjørt, skal nå gavene kunne åpnes ved leveranse. Den julerelaterte brukeroppfølgingen (tidl. kjent som besøk fra julenissen) skal ikke skje utelukkende på julaften som tidligere, men gjennomføres i løpet av romjulen som en stedlig verifisering om brukeren har vært snill. Dette vil i følge meldingen redusere bemanningsbehovet med 60%. Snillheten avgjøres etter Juledirektoratets standardkrav forankret i Forskrift om Julenissetjenester. Juledirektoratet har en forskriftsendring på høring der det gjennom brukeroppfølgingen vil være mulig å inndra julegaver i etterkant, dersom brukeren ikke blir funnet snill.

Protesterer
Det har kommet inn kraftige protester fra det fagorganisasjonen Julemannslaget, som organiserer alver, julenisser, personifiserte reinsdyr og fjøsnisser. De mener at regjeringens forslag om konkurranseutsetting av julerelatert brukeroppfølging vil medføre at deres medlemmer blir utkonkurrert av private vaktselskaper eller distribusjonsselskaper. Julemannslaget mener også regjeringen gjør for lite for begrense bruken av ordet nisse som ukvemsord.

Juletre

Foto: H. Bast

Venstre kommer ikke til å støtte regjeringens Nissemelding i Stortinget og mener at juletjenester bør organiseres og styres etter andre verdier enn rent økonomiske. Venstre støtter regjeringens ønsker om en mer miljøvennlig, landbasert transport og vil samtidig gi skattefradrag til brukere som går bort fra leveranser av fysiske gaver til mer abstrakte og opplevelsesbaserte gaver. Videre vil Venstre fremme forslag i Stortinget om fri bruk av jernbane for julenisserelaterte tjenester. Fremfor alt vil vi styrke frivillighetens rolle i julenissepolitikkeen.

Moss Venstre ønsker alle en riktig god julefeiring!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**