Fylkets kulturhovedstad

Moss er fylkets ledende kulturkommune, selv uten 2014-jubileet. Det skyldes mange faktorer og er ikke en status som kommer gratis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kulturaktivitetene vil selvsagt nå en topp i år siden Moss spiller en vesentlig rolle i 2014-jubileet. Grunnlovsjubileet åpner offisielt i Moss 14. januar, på dagen 200 år etter Kielfreden. Høydepunktet lokalt kommer 14. august, på dagen 200 år etter Mossekonvensjonen. Moss kommune har satt av et betydelig beløp til å markere jubileet, inkludert Mossespelet.

Festiviteten scene

Foto: RH

Parkteatret
Men det er ikke derfor Moss er fylkets kulturhovedstad. Det skyldes først og fremst alle kulturarbeidere og kulturinteresserte, og samarbeidet med kommunen og en rekke kulturarrangører, som skaper et mangfold av aktiviteter år etter år. I 2014 skal vi ferdigstille kulturplanen for å legge grunnlaget for framtidens satsing.

Parkteatret er kommunens hovedprioritet for scenekunst som vi planlegger å følge opp og utvikle som regionalt kulturhus, ut over de mange andre scener vi har rundt omkring i kommunen. Det er en ambisiøs målsetting ut fra kommunens økonomi. Ønsker næringslivet å bidra til dette, er det bare å melde seg.

Vi må huske at Parkteatret huser en lang rekke store talenter gjennom sitt samarbeid med ulike grupper av utøvere og deres foreldre og støttespillere, som ett eksempel. Parkteatret engasjerer også profesjonelle samt er en arena for å utvikle og samspille med dyktige medarbeidere på både produksjon, arrangement, regi, lyd, lys og annet, i tillegg til utøverne selv. Parkteatret er og skal være et kulturfyrtårn for Moss og regionen.

Venstre kake marsipan logo musikk

Foto: Inge Solli

Mange aktører
Byen har en rekke andre kulturarrangører som også er en blanding av profesjonelle og "glade" amatører. Jeg vil nevne Parkteatrets Non-stopfestival, Festivalen Sin, sommerfestivalen til kultursenteret Arena og litteraturfestivalen til House of Foundation som kommunen har gitt spesiell støtte over flere år. Det samme gjelder selvsagt de årlige Christian Fredrikdagene i august.
Kulturutvalget har en sum penger hvert år som disponeres til å støtte en rekke kulturarrangementer. Erfaringen er at disse midlene både hjelper fram unge talenter og sikrer noen arrangementer som ikke har et bredt nok publikum til å kunne finansiere seg selv.

Kulturlivet i Moss har en rekke støttespillere. Det er riktig å nevne foreldre til unge kulturaktører, byens mange menigheter med sitt ungdoms- og kulturarbeid, en rekke lag- og foreninger som gjør ulikt kulturarbeid samt interessegrupper som Musikkens venner — i tillegg til at kommune har sitt sang- og musikkråd.

Moss var tidlig ute med egen kulturskole og gjennom årene har denne oppfostret en rekke talenter som i voksen alder også bidrar til å berike byens kulturliv. Det er all grunn til å være stolt over tilbudet og den profesjonaliteten de ansatte i Kulturskolen har.

Bibliotek og galleri

Foto: Sesselja Bigseth

Stort omfang
Innen kulturområdet huser byen også en rekke gallerier, med fylkesgalleriet Punkt Ø — med Galleri F-15 og kunstbiennalen Momentum, som et fyrtårn. Dog har vi en rekke andre kunstgallerier fra de små kafegalleriene, via profesjonelle private som Galleri Henrik Gerner, til Moss kunstgalleri som drives av Moss kunstforening. Byen besitter også en betydelig samling av kunst etter Biørn Biørnstad.

I tillegg er det en rekke bygg som er utsmykket og det er på sin plass å trekke fram Refsnes Gods med sin betydelige private samling som gjør hotellet unikt. Jeg vil også nevne de mange skulpturer som preger bybildet og flere enkeltsteder i kommunen.

Har jeg glemt noe? Ja, helt sikkert. Men poenget har vært å synliggjøre at Moss er fylkets kulturhovedstad. Det kommer ikke av seg selv, men er et samspill mellom en rekke aktører hvor også kommunen bidrar. Dette arbeidet må fortsette om vi skal beholde vår posisjon, og kulturplanen skal legge grunnlaget for det.

Sindre Westerlund Mork (V)
leder av skole, oppvekst og kulturutvalget i Moss

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**