Årsmøte 2014

Eidsberg Venstre avholder årsmøte 2014 på Skjørshammer Gård fredag 10. januar kl 19.00. Først har vi vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet spiser vi litt god mat og gjør et lite dypdykk i Eidsberg Venstres lange historikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Agenda:
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av person til å underskrive protokoll
Godkjenning av dagsorden

Generell politisk debatt

Gjennomgang av vedtekter
Årsmelding 2013 – fra styret
Årsmelding 2013 – fra kommunestyregruppa
Regnskap 2013
Budsjett 2014
Aktivitetsplan 2014
Kontigent 2014

Politiske uttalelser fra årsmøtet

Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet og andre aktuelle møter
Valg av styre 2014
Valg av VO-utvalg
Valg av revisor
Valg av valgkomite
Valg av nominasjonskomite
Valg av programkomite

Innsendte forlag

Grunnet matservering ønsker vi påmelding senest 8.1.14.
Saker til årsmøtet må være oss i hende senest 8.1.14 – sendes til [email protected]

Grønsund og Valdisholm i tåke, Glomma i Eidsberg

Foto: Ingunn Herstad Hensel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**