Årsmøte 2014

Årsmøtet blir 14. januar kl. 18:30 på Kulturkafeen i Brattvåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Haram Venstre blei stifta for 130 år sidan (27. oktober 1883), og er med det eldst av lokallaga i Møre og Romsdal. Dette vil vi markere, så under årsmøtet blir det mellom anna servert kaffi og kaker.

Sakliste:

Årsmøte 2013

Foto: Kristian Stråmyr

Sak 001/14 Konstituering.
Sak 002/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 003/14 Verving.
Sak 004/14 Godkjenning av årsmelding.
Sak 005/14 Godkjenning av rekneskap.
Sak 006/14 Val av styre.
Sak 007/14 Val av utsendingar til fylkesårsmøte.
Sak 008/14 Resolusjonar.

Resolusjonsforslag må vere innsendt i god tid før årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**