Årsmøte 2014

Måndag 13.januar vert det årsmøte i Sund Venstre kl.19:00.
Vanlege årsmøte saker, inkludert val av ny lokallagsleiar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gode Venstremedlem,

Måndag 13.januar vert det årsmøte i Sund Venstre, kl.19:00, i kantina på Falck Nutec på Forland.

Det vert vanlege årsmøtesaker som val av styre og val av utsendingar til årsmøtet i Hordaland Venstre.

Årsmøte i Sund Venstre 13.01.14

ÅM-1. Opning

ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste

ÅM-3. Val av referent

ÅM-4. Generell politisk debatt

ÅM-5. Årsmelding og rekneskap

ÅM-6. Val av styre

ÅM-7. Fråsegner

ÅM-8. Organisasjonsdebatt

– Valkampevaluering

– Vegen mot val 2015

ÅM-9. Vedtak av kontingent 2015

ÅM-10. Vedtak av budsjett 2014

ÅM-11. Val av årsmøteutsendingar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**