Valliste for Øygarden Venstre 2023

Øygarden Venstre sine toppkandidatar til lokalvalet er klar. Mandag 27.mars gjennomførte Øygarden Venstre sitt nominasjonsmøte og valde lista for kommunevalet. Elizabeth Toft Erichsen er ny ordførarkandidat, medan Jarle Thorstensen er ny 2.kandidat.

Øygarden Venstre sine to øverste kandidatar 2023

 

Namn på vallista:

1. Elizabeth Toft Erichsen, 1984, Steinsland
2. Jarle Ones Thorstensen, 1971, Turøy
3. Brith Schjelderup Ediassen, 1957, Fjell
4. Rune Kobbeltvedt, 1957, Kolltveit
5. Per Magne Wilhelmsen, 1963, Algerøy
6. Stine Alice Åsnes, 1987, Straume
7. Niclas Forsberg, 1974, Brattholmen
8. Nina Karin Lillebø Oterhals, 1962, Straume
9. Trond Aarø, 1968, Våge
10. Remi Andre Strømme Lønøy, 1991, Solsvik
11. Aleksander Risdal, 1985, Ågotnes
12. Håvard Kjetil Lygre, 1976, Kolltveit
13. Arne Johan Tuvin, 1969, Straume
14. Kent Inge Cato Solvang, 1980, Skogsvåg
15. Terje Norevik, 1957, Spjeld
16. Lillian Bøe Larsen, 1968, Hjelteryggen
17. Roy Lønøy Benjaminsen, 1975, Ågotnes
18. Ellen Pedersen, 1955, Glesvær
19. Hans Christian Smith, 1975, Anglevik
20. Kari Østervold Toft, 1955, Steinsland
21. Odd Ivar Ølnes, 1947, Bjorøy