Årsmøte i Nes Venstre

Årsmøtet i Nes Venstre avholdes tirsdag 21. januar kl 19:00 på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Årsmøte

Foto: Hå Venstre

Innkalling til årsmøtet i Nes Venstre

Årsmøtet holdes i Nes rådhus, formannskapssalen, tirsdag 21. januar 2014 kl 1900.


Saker til behandling er:

1. Åpning og konstituering med valg av møteledelse og to protokoll underskrivere

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjenning av referat fra årsmøter i 2013

4. Årsmelding for 2013

5. Regnskap for 2013

6. Kontingent for 2015

7. Valg av styret (innstilling fra valgkomiteen legges frem på møtet)

8. Valg av revisor (innstilling fra valgkomiteen legges frem på møtet)

9. Valg av nominasjonskomité for lokalvalget 2015

10. Valg av valgkomite

11. Valg av utsendinger til Akershus Venstres årsmøte 13. februar i Bærum (4 stk)

12. Innspill på kandidater til fylkesstyret og direktevalgte kandidater til hovedstyret i Akershus Venstre

13. Innspill på delegatkandidater til Landsmøtet i Venstre 4.-6. april på Fornebu

14. Møteplan for 2014

15. Sluttmelding på studieaktiviteter for 2013 (frist 01.02.14)

16. Eventuelle innkomne saker

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er tirsdag 14. januar 2014.

Årsmelding blir ettersendt. Årsregnskap legges frem på årsmøtet.

Årnes, 08.01.14

Nes Venstre

Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**